Plannen in procedure

Hieronder vind je een overzicht terug van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die momenteel in opmaak zijn. Voor meer informatie kan je terecht op de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit.

  • RUP Garage Aerts
  • RUP zonevreemde recreatie
  • RUP zonevreemde bedrijven
  • RUP Nekkerpoort
  • RUP Verbeemen
  • RUP Keerdok-Eandis
  • RUP Zorro (voorheen Comet)
  • RUP Dijle-Keerbergstraat

Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgemaakt werden door de Vlaamse overheid of de provincie Antwerpen kan je op hun website terecht.