Achterstallige pensioenen ingevolge overlijden - aanvraag

Terug naar boven

Wat?

Ingeval van overlijden dienen de pensioendiensten achterstallen uit te keren aan de nabestaanden van de overledene. De echtgenote en de kinderen die officieel op hetzelfde adres als de overleden gerechtigde woonden, hoeven geen aanvraag in te dienen.

Terug naar boven

Wie?

Iedereen die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft of binnen de 5 jaar met pensioen kan gaan.

Terug naar boven

Waar?

Het aanvraagformulier achterstallige pensioenen ingevolge overlijden kan je verkrijgen aan de loketten in het Huis van de Mechelaar. Het aanvraagformulier dient persoonlijk ingevuld te worden en onder gewone omslag verzonden te worden naar de Rijksdienst voor rustpensioenen. Je kan de aanvraag ook online doen via het e-loket.

Terug naar boven

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Een aanvraag achterstallige pensioenen ingevolge overlijden wordt gratis afgeleverd.