Gepubliceerd op:
15
februari
2021

We springen met z’n allen nog meer op de fiets. Super! Meer fietsers betekent meer nood aan extra fietsenstallingen. En die komen er: 48 nieuwe locaties, 250 beugels en plaats voor 500 fietsen.

Meer Mechelaars op de fiets

Het aantal fietsers in Mechelen stijgt. De fietstellers aan het Nekkerspoelstation en de Brusselpoort zijn het beste bewijs. Mechelen hoort zelfs bij de koplopers van de centrumsteden. Zo stond de teller aan de Brusselpoort na 8 maanden op bijna 1 miljoen fietsers stadinwaarts. Met een jaarlijks budget van 90.000 euro voorzien we op verschillende plaatsen nieuwe fietsenstallingen.

Stallingen in drie zones

In 2019 gebeurde de eerste grootschalige inventarisatie van fietsen en stallingen. Zo kregen we een goed zicht op de locatie, het type en de staat van alle bestaande fietsenstallingen. Tegelijkertijd telden we ook het aantal geparkeerde fietsen, zowel in de stallingen als daarbuiten. Die telling bevestigde de nood aan extra stallingen.

Sindsdien brachten we samen met inwoners, scholen en handelaars de juiste locaties voor de nieuwe fietsenstallingen in kaart. Die kan je opdelen in drie grote zones:

  • In schoolomgevingen
  • In het winkelgebied
  • In wijken

In dit overzicht zie je waar er extra fietsenstallingen komen vanaf 22 februari.

Op maat van de fiets

De opkomst van de elektrische fiets en allerhande bakfietsen vragen nieuwe kwaliteitseisen voor een fietsenstalling. Men investeert in een duurdere fiets, maar wil die ook goed en veilig kunnen stallen. Daarom zetten we in op ruime, kwaliteitsvolle en veilige fietsstalplaatsen voor alle types van fietsen.

Momenteel tellen we 3400 fietsenstallingen op het openbaar domein. Tegen 2024 moeten dat er 5000 extra zijn, zowel voor publieke functies als in woonbuurten.

Wie nog een plek weet waar stallingen nodig zijn, mag die bezorgen aan de dienst Mobiliteit via mobiliteit@mechelen.be