Het Agentschap Integratie en Inburgering wil een goede startpositie creëren voor jonge nieuwkomers uit derde landen (landen buiten de Europese Unie), met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Ze organiseren tijdens de zomer een cursus maatschappelijke oriëntatie speciaal voor jongeren. Naast de cursus over het leven in België zijn er ook toffe groepsactiviteiten voorzien. De jongeren krijgen een persoonlijke begeleider voor al hun vragen over studeren, werken en hobby’s in België. Het Agentschap werkt voor dit programma ook nauw samen met de Mechelse OKAN-scholen (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers) én partnerorganisaties.

De zomercursus voor jongeren in Mechelen vond dit jaar plaats van 6 tot 27 juli 2020, telkens op maandag, woensdag en donderdag. Er namen 15 jonge nieuwkomers (tussen 15 en 19 jaar) deel, waarvan jongeren effectief in Mechelen wonen. We sloten dit jaar de cursus af met een graffitiworkshop in H30, waarbij de jongeren een creatie mochten maken rond het thema ‘mijn toekomst’.

De deelnemende Mechelse scholen die actief jongeren helpen toeleiden naar dit aanbod:

  • TSM Mechelen
  • Busleyden Atheneum Campus Stassart

De deelnemende Mechelse partnerorganisaties die een aanbod hebben voorzien tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie:

  • Project Overkop Mechelen (bezoek bij ROJM)
  • ROJM (bezoek)
  • VDAB Mechelen (sollicitatietraining)
  • CAW Mechelen-Boom-Lier (Dienst Budget In Zicht)
  • Pimento vzw (vorming over relaties en seksualiteit)
  • Tumult (activiteit in het vrijbroekspark)
  • H30 – Artistieke werkplek Mechelen (lokaal bestuur Mechelen)
  • Lokale Politie Mechelen (rondleiding bij de lokale politie)

Wil je meer weten? Bezoek de website van het Agentschap van Integratie en Inburgering.