Gepubliceerd op:
21
augustus
2019

Mechelen zoekt aannemers die riolerings- en afkoppelingswerken willen uitvoeren in Mechelse woningen. Met deze procedure wil Stad Mechelen private eigenaars ondersteunen bij het uitvoeren van deze werken in en rond hun woning.

Stad Mechelen is partner in het Europese Water Resilient Cities-project. Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dicht bebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is weinig (vrije) ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast. Gezien de gevolgen van de klimaatverandering, zal dit probleem alleen maar groter worden.

Gescheiden riolering

Een van de pilootprojecten voor Stad Mechelen is het herwaarderen van de Binnendijle als waterafvoeras. De Binnendijle stroomt over een traject van ongeveer 2 km door het centrum van Mechelen, ze wordt door sluizen afgesloten van het water rondom de stad en kent daardoor geen getijdenwerking meer. Het waterpeil blijft quasi gelijk, hoewel het met één meter kan schommelen door de regeling van de sluis (o.a. lekverliezen) en waterpeilen buiten de stad, en omwille van regenbuien. Er zijn op de Binnendijle nog een aanzienlijk aantal vuilwaterlozingspunten die dringend gesaneerd dienen te worden.

Daarnaast is Stad Mechelen rioolbeheerder. Bij rioleringswerken wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Het vuil water wordt opgevangen in het rioleringsstelsel en zo getransporteerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt hierbij afgekoppeld van het vuil water en apart opgevangen. De afkoppeling van het regenwater kunnen eigenaars zelf uitvoeren of hiervoor kunnen zij beroep doen op een aannemer. Met het oprichten van een aannemerscollectief wil stad Mechelen hen ondersteunen in deze werken. 

Aannemers die zich willen aansluiten bij het aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken, kunnen zich online inschrijven.