Eenmalige financiële toelage voor aanpak van actiepunten uit het disco-verslag van de school, beperkt tot 750 euro. De school kan zelf acties ontwikkelen of zich laten ondersteunen door (bij voorkeur) één van de partners in bijlage. De acties maken idealiter deel uit van een groter plan van aanpak. De bijdrage zal uitgekeerd worden in december 2019. De acties moeten plaatsvinden tijdens schooljaar 2019-2020. De school engageert zich om nadien de toelage te verantwoorden volgens dit formulier ten laatste voor 31/07/2020.

Iedere school die deelgenomen heeft aan de diversiteitsscreening én een adviesgesprek voerde kan deze aanvraag doen.

Dien een voorstel in voor 15 november 2019

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

gegevens school

gegevens rekeninghouder

gegevens projectverantwoordelijke

inhoudelijke gegevens