Professionele kunstenaars in Mechelen die schade hebben geleden ten gevolge de maatregelen rond het coronavirus kunnen een aanvraag indienen tot financiële ondersteuning. De Stad Mechelen wil daarnaast ook de professionele kunsten in Mechelen  ondersteunen zodat er een relance plaatsvindt en het unieke, diverse en fijnmazig professionele kunstenveld kan blijven bestaan.

Welke regelgeving is van toepassing?

Bekijk het reglement

Gegevens

Adres vereniging
Kunstenaarsstatuut
Verklaring *

Financiële gegevens

Aanvraag

Ontving u eerder al een vergoeding naar aanleiding van corona? *
Was u tijdelijk werkloos sinds 13 maart 2020? *
Ik wens een intakegesprek. *
Verklaring op eer. *