Professionele kunstenorganisaties in Mechelen die schade hebben geleden ten gevolge de maatregelen rond het coronavirus kunnen een aanvraag indienen tot financiële ondersteuning. De Stad Mechelen wil daarnaast ook de professionele kunsten in Mechelen  ondersteunen zodat er een relance plaatsvindt en het unieke, diverse en fijnmazig professionele kunstenveld kan blijven bestaan.

Welke regelgeving is van toepassing?

https://www.mechelen.be/reglement-ondersteuning-professionele-kunstenorganisaties-naar-aanleiding-van-coronaviruspdf 

 

Gegevens organisatie

Adresgegevens organisatie

Gegevens aanvrager

Financiële gegevens

Aanvraag toelage

Ontving je eerder al een vergoeding naar aanleiding van corona? *
Kan je aanspraak doen op een vergoeding van Vlaanderen als gesubsidieerde instelling *

Aanvraag renteloos krediet

Dient het krediet voor de heropstart van de organisatie?

Intakegesprek

Ik wens een intakegesprek. *
Verklaring op eer. *

Welke personen van de organisatie dienen hierop aanwezig te zijn? Maximum 3 personen