Socio-culturele verenigingen in Mechelen die schade hebben geleden ten gevolge van de maatregelen rond het coronavirus kunnen een aanvraag indienen tot financiële ondersteuning. De Stad Mechelen wil daarnaast ook Mechelse (socio-)culturele verenigingen stimuleren om culturele en gemeenschapsvormende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, zodat er een relance plaatsvindt en de (socio-)culturele verenigingen hun werking krachtig kunnen hervatten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Lees het toelagereglement

Welke bewijsstukken moet je aanleveren?

  • rekening 2019 en 2020 en begroting 2020 en 2021
  • motivatie en bewijs geleden schade

Gegevens socio-culturele vereniging

Adres vereniging
Is de vereniging erkend door Stad Mechelen? *

Gegevens aanvrager

Financiële gegevens

Aanvraag voor ondersteuning geleden nettoschade

Ontving de vereniging eerder al een vergoeding naar aanleiding van corona? *
Verklaring op eer. *

Aanvraag ondersteuning voor activiteiten voor de periode van 01.06.2020 t.e.m. 31.12.2021