De toelage voor startende jeugdwerkinitiatieven heeft tot doel een startende vereniging te ondersteunen die kan doorgroeien tot een continu vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Door dit invulformulier in te vullen vraag je deze toelage aan. Wil je eerst een verkennend gesprek inplannen om jouw idee toe te lichten? Mail dan naar jeugddienst@mechelen.be

Aanvraag toelage voor startende initaitieven

Om een toelage te ontvangen voor jouw startend jeugdwerkinitiatief dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Gelieve hieronder zo volledig mogelijk aan te tonen dat jouw initaitief hieraan voldoet. Indien je dit liever bespreekt mag je steeds contact opnemen met de jeugddienst.

De werking is gelegen op Mechels grondgebied. Indien dit niet het geval is dient de werking een doelgroep te hebben die voor 65% of meer bestaat uit kinderen en jongeren die woonachtig zijn in Mechelen. 

Adres startend jeugdwerkinitaitief