Wat is de subsidie kunst- en culturele projecten?

Met de projectsubsidie roept Mechelen kunstenaars en organisaties op om kunst- of cultuurprojecten te organiseren in Mechelen die een bijzondere dynamiek toevoegen aan de culturele stad.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Mechelse kunstenaars, creatieve collectieven of niet-winstgevende organisaties kunnen een project indienen.

Wanneer dien je de aanvraag in?

Je kan een subsidieaanvraag indienen:

  • vanaf 15 maart t.e.m. 15 mei, voor projecten die starten in periode 01.07-31.12 in hetzelfde aanvraagjaar
  • vanaf 15 september t.e.m. 15 november, voor projecten die starten in periode 01.01-30.06 volgend op het aanvraagjaar

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie kan variëren tussen 500 en 3.000 euro.

Welke regelgeving is van toepassing?

Subsidiereglement kunst- en cultuurprojecten

Meer info

Om je projectaanvraag voor te bereiden kan je gebruik maken van:

Voor de definitieve aanvraag vul je tijdig dit digitale webformulier in. 

Nog vragen?

Raadpleeg de mogelijkheden van advies en hulp.
Of contacteer cultureleprojecten@mechelen.be

De aanvrager

Het project - samenvatting

Het project - uitgebreide beschrijving

Doelgroep en partners

Projectplan concreet - communicatie en zichtbaarheid

Begroting

Extra informatie

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Bankgegevens

Rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Kies wat van toepassing is. Duid één van beide aan. En vul het nummer vervolgens in.

Beschrijf jezelf de projectgroep of organisatie

Projectplan concreet

Doelgroep

Partners

Motivatie

Je bent nu helemaal klaar. Als je alles nog eens wil nalezen, klik dan op 'vorige'. Wil je je aanvraag meteen indienen, klik dan op volgende en dan vertrekt jouw aanvraag. Veel succes.