Elke erkende vereniging kan vanaf 31 mei tot en met 30 juni van het betreffende werkingsjaar een aanvraag voor een toelage indienen. Het werkingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar. 

Opgelet: Alleen amateurtoneelgezelschappen die erkend zijn door Stad Mechelen én geen andere toelage in geld krijgen van Stad Mechelen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Meer info over de voorwaarden van deze jaarlijkse toelage lees je in het toelagereglement amateurtoneelgezelschappen.

Gegevens van de vereniging

Adresgegevens 1

Gegevens van het bestuur van de vereniging

Is de samenstelling van het bestuur, de structuur en/of de statuten gewijzigd tijdens het voorbije werkingsjaar? *

Gegevens van het afgelopen werkjaar

Kunnen bezoekers hun UiTPAS gebruiken wanneer ze naar een productie komen kijken? *

Ondertekening