Elke erkende vereniging kan vanaf 31 mei tot en met 30 juni van het betreffende werkingsjaar een aanvraag voor een toelage indienen. Het werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het vorige kalenderjaar. 

Opgelet: Alleen koren die erkend zijn door Stad Mechelen, die minstens 12 repetities per jaar houden én geen andere toelage in geld krijgen van Stad Mechelen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Meer info over de voorwaarden van deze jaarlijkse toelage lees je in het toelagereglement koren.

Gegevens van de vereniging

Adresgegevens 1

Gegevens van het bestuur van de vereniging

Is de samenstelling van het bestuur, de structuur en/of de statuten gewijzigd tijdens het voorbije werkingsjaar? *

Gegevens van het afgelopen werkjaar

Ondertekening