Sport-, jeugd- en (socio)-culturele verenigingen in Mechelen die ten gevolge van de maatregelen rond het coronavirus een CO2 meter moeten aanschaffen kunnen een aanvraag indienen tot financiële ondersteuning. De Stad Mechelen wil hiermee Mechelse verenigingen stimuleren om gemeenschapsvormende activiteiten te organiseren zodat er een relance plaatsvindt en de sport-, jeugd- en (socio-)culturele verenigingen hun werking krachtig kunnen hervatten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Toelagereglement aankoop CO2 meter naar aanleiding van coronavirus.pdf

Welke bewijsstukken moet je aanleveren?

Bewijs van aankoop CO2 meter

Dien je een aanvraag in als sport-, jeugd-, socio-culturele vereniging of als eigenaar van infrastructuur? *
Adresgegevens 1
Is de vereniging erkend door de Stad Mechelen? *

Financiële gegevens

Ggevens infrastuctuur

Adresgegevens 2