Gezien ook in deze winterperiode de maatregel van 1,5m afstand moet gerespecteerd worden, is voor vele zaken de capaciteit binnen heel wat minder dan voorheen. Om dit verlies te compenseren, kan er op de vergunde terrassen – en in sommige gevallen ook op de uitgebreide zones – een winterterras gecreëerd worden.

Lees er alles over in het Actieplan Winterterrassen en op volgende webpagina maak je terras winterproof.

Let op! Uitbaters die voor de periode van 8 juni 2020 tot 30 oktober 2020 een vergunning kregen voor de uitbreiding van hun terras en hier na 30 oktober 2020 ook gebruik van willen maken, moeten deze afwijking opnieuw aanvragen.

Om uw huidige aanvraag correct te kunnen behandelen dient u volgende documenten aan ons te bezorgen: 

 1. Een gedetailleerde intekening van inname openbaar domein door de door u gewenste constructie. (U kan dit doen via de applicatie google maps). 
 2. Een foto/modeltekening van de door u gewenste constructie inclusief afmetingen. 
 3. En gedetailleerde omschrijving en/of foto's van de materialen van de door u gewenste constructie. 
 4. Duidelijke beschrijving/foto van stoelen en tafels en de voorziene opstelling van dit meubilair in de door u gewenste constructie. 
 5. Gedetailleerde beschrijving van de extra elementen die u zal voorzien in de constructie. 
  1. Verwarming (omschrijving van type verwarming + voorziening elektriciteit vanuit eigen zaak of van Stad Mechelen, vermogen per geplaatst toestel)
  2. Verlichting (korte omschrijving van type verlichting)
  3. Overige
 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Persoonlijke Informatie

Adresgegevens 1

Aanvraag Winterterras

Ik vraag een vergunning aan voor het plaatsen van een tijdelijke constructie op mijn standaard vergunde terraszone en/of uitgebreide terraszone *

Indien u geen vergunning wil aanvragen voor het plaatsen van een tijdelijke constructie op uw standaard vergunde terraszone en/of uitgebreide terraszone raden we u aan hier na te gaan op welke manier u uw terras winterproof kan maken. 

Om uw aanvraag correct te kunnen behandelen dient u volgende documenten aan ons te bezorgen: 

 1. Een gedetailleerde intekening van inname openbaar domein door de door u gewenste constructie. (U kan dit doen via de applicatie google maps). 
 2. Een foto/modeltekening van de door u gewenste constructie inclusief afmetingen. 
 3. En gedetailleerde omschrijving en/of foto van de materialen van de door u gewenste constructie. 
 4. Duidelijke beschrijving/foto van stoelen en tafels en de voorziene opstelling van dit meubilair in de door u gewenste constructie. 
 5. Gedetailleerde beschrijving van de extra elementen die u zal voorzien in de constructie. 
  1. Verwarming (omschrijving van type verwarming + voorziening elektriciteit vanuit eigen zaak of van Stad Mechelen, vermogen per geplaatst toestel)
  2. Verlichting (korte omschrijving van type verlichting)
  3. Overige
Ik wens extra elementen zoals verwarming, verlichting en overige te plaatsen op mijn vergund terras (en eventuele uitbreiding) *

Verwarmingstoestellen  en verlichting zijn toegelaten op de Winterterrassen indien ze voldoen aan volgende voorschriften:

 

 • Verwarmingstoestellen zijn elektrisch (bij voorkeur infrarood)
 • De toestellen gekeurd zijn (certificaat bij aankoop)
 • De toestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen worden op zorgvuldige wijze geplaatst zodat het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de leiding vermeden wordt
 • In de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één bluseenheid aanwezig is.
 • De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt en mits inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn) of een beperkte afstand van max 3 meter over het openbaar domein met correcte voorziening van een kabelgoot.
 • Indien deze bedrading over een privatieve gevel loopt, dient hiertoe de toestemming van de desbetreffende eigenaar van het pand verkregen te worden.

Voor de periode 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021 kan in samenspraak met de stad bekeken worden of elektriciteit kan afgenomen worden van een nabijgelegen elektriciteitskast van de stad, indien:

 • De bekabeling onmogelijk of zeer moeilijk is op het terras vanuit de eigen zaak
 • Het om een infrarood verwarmingstoestel gaat en/of LED verlichting 

De mogelijkheden hiervoor dienen steeds besproken te worden met de stad Mechelen. Gelieve contact op te nemen met economie@mechelen.be.

Hiervoor zal volgens het geldende retributiereglement een vergoeding aangerekend worden.