Wat is de subsidie voor fietsleveringen in Mechelen?

Bijdrage aan projecten die bijdragen aan een duurzamere stadsdistributie door het inzetten van fietslogistiek of ritten in het kader van een taxidienst per fiets.

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?

Het reglement ‘fietsleveringen’ is van toepassing. Het is beschikbaar op de website http://www.mechelen.be of bij de dienst mobiliteit.  

Wanneer moet het formulier worden ingediend?

Dien de subsidieaanvraag in voor het indienmoment: 1 maart 2019

Vul je liever het formulier in een document in?

Geen probleem, je kan hier  het formulier downloaden. Het ingevuld formulier mag je doormailen naar mobiliteit@mechelen.be

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Administratieve gegevens

Geef de contactgegevens van de onderneming die de aanvraag indient. Vermeld het adres van de vestiging in Mechelen.

Adresgegevens

Geef het rekeningnummer waarop de subsidie mag gestort worden.

De aanvrager is dezelfde persoon als de rekeninghouder. *

Vul de gegevens van de rekeninghouder aan.

Enkel in te vullen als de aanvrager niet dezelfde persoon is als de rekeninghouder.

Adresgegevens

Inhoudelijke criteria

Budget

Geef een voorlopige raming van de kosten van het project.

Geef een voorlopige raming van de inkomsten van het project.

De inkomsten moeten gelijk zijn aan de kosten.