Gepubliceerd op:
19
februari
2018

Met het subsidiereglement ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’ worden Mechelaars gesteund en gestimuleerd om samen te werken rond de klimaatproblematiek.

Klimaatneutrale buurten en verenigingen

Met het subsidiereglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven worden Mechelaars gesteund en gestimuleerd om samen te werken rond de klimaatproblematiek. Dit kan zijn door bv. het uitwerken van een sensibiliserende actie (type 1), maar ook door een project op te zetten dat rechtstreeks bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de stad (type 2). Voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten zijn het wijkcomposteren langs de Guido Gezellelaan of de buurtkippenrennen aan de Blokstraat en de Doornenstraat.

Tijdens deze subsidieronde kregen acht projecten het maximum van 5000 euro (voor projecten van type 2).

Korte Veluwstraat wordt ‘groene straattuin’

Eén van de nieuwe projecten is het omvormen van de Korte Veluwestraat naar een groene straattuin. De hoofddoelstellingen van de bewoners van de straat hierbij is om meer groene ruimte in de straat te creëren, duurzame groene beplanting aan te brengen, aan straatcomposteren te doen én de straat autovrij maken.

Het project wordt een samenwerking tussen de stad en de bewoners van de straat om zo te bekijken of er in een volgende fase nog andere straten in de stad zijn waar iets gelijkaardig kan opgestart worden. 

De middelen die de bewoners van de stad ontvangen, zullen vooral gebruikt worden voor professionele begeleiding en opvolging van het project door Natuurpunt. Hiervoor zal ook een werkgroep opgericht worden met bewoners, de stad, buurtcomité Heihoek en Natuurpunt.

Andere laureaten

Naast het project van de Korte Veluwestraat ontvangen de volgende projecten elk 5000 euro:

  • Vennekant – cargofietsdelen: opzetten van een laagdrempelige cargofietsdeelgroep voor de onmiddellijke buurt. 
  • GO! BS De Bel – De BELevingstuin: Inrichten van een schoolmoestuin en buitenklas in samenwerking met de Baarbeekhoeve. 
  • Ko-Lab – Plastic Moon: aanpakken van de grote hoeveelheid plastiek die elke dag wordt weggegooid door aan upcycling te doen (= eigen afval wordt de grondstof voor nieuwe producten). 
  • Drijvende markt: meerdaags evenement met een drijvende markt op de Dijle met entertainende, informatieve en proefondervindelijke activiteiten op het ponton en de oevers. De focus ligt hierbij op lokale, biologische en ecologische producten en producenten.
  • Busleyden Atheneum campus Stassart - Geworteld in de stad: realisatie van een ecologische moestuin op de terreinen van ROJM. De tuin zal onderhouden/bewerkt worden door OKAN-leerlingen en hun leerkrachten, en door jongeren van jeugdhuis ROJM. 
  • Bornstraatje – De  Dymphatuin: opwaarderen van het pleintje op de hoek van het Bornstraatje met de Zelestraat. 
  • Thomas More Hogeschool – Zwiebelbos: een verwaarloosd stuk groen op de campus Kruidtuin (en grenzend aan de Kruidtuin zelf) werd 2 jaar geleden omgevormd tot een didactische natuurspeelplaats. In een eerste fase van het nieuw ingediende project zal die bestaande tuin opgeknapt worden, in een tweede fase komt er een uitbreiding in overleg met de buurt en de naburige basisscholen. 

Deze interessante projecten van Mechelaars die zich verenigen werken mee om van onze stad een klimaatvriendelijke, maar ook een mooiere plaats te maken.

Heb jij ook een idee?

Heb jij ook een project-idee? Dien jouw aanvraag dan in voor 31 maart 2018 voor de volgende subsidie ronde. Alle info via www.mechelenklimaatneutraal.be.