De Stad Mechelen investeerde de afgelopen jaren zeer sterk in de heraanleg van het openbaar domein. Hierbij leggen we de publieke ruimte duurzaam, kwaliteitsvol en veilig aan voor een leefbare, aantrekkelijke en groene stad. Straten zoals de Goswin de Stassaertstraat en de Augustijnenstraat kregen al een geslaagde facelift. Nu is het de beurt aan de Adegemstraat om een kwalitatieve en mooie straat te worden.

Een voorontwerp voor deze straat ligt intussen op tafel en legt een sterke focus op de trage weggebruiker en meer comfort voor voetganger en fietsers. Waar mogelijk wordt ook ingezet op het vergroenen van de straat.

Ben je benieuwd naar het voorontwerp?

Op maandag 6 juli toonden we het voorontwerp aan de buurtbewoners tijdens een infovergadering in de Stadsschouwburg.

Wie niet aanwezig kon zijn, kan de presentatie in het filmpje hieronder bekijken en beluisteren. Heb je nog bijkomende vragen? Stel ze dan via publiekeruimte@mechelen.be

Start heraanleg

De ontwerpers van OKRA Landschapsarchitecten verwerken momenteel de verschillende adviezen en bemerkingen in het definitief ontwerp. De totale kostprijs voor de heraanleg van de Adegemstraat wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. De start van de heraanleg wordt afgestemd op de werkzaamheden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en wordt voorzien voor eind 2021.