Gepubliceerd op:
7
april
2021

Drie Mechelse adviesraden overhandigden een gezamenlijk advies rond integrale toegankelijkheid van cultuur aan Stad Mechelen.

Op donderdag 1 april overhandigden drie Mechelse adviesraden een gezamenlijk advies rond integrale toegankelijkheid van cultuur aan Stad Mechelen. Het advies Cultuur voor allen was ook in braille opgesteld. (Foto © Pasvorm)

Van culturele voorstellingen genieten, maar ook zelf dansen, muziek of toneel spelen: het voorbije jaar was het voor iedereen onmogelijk. Helaas blijkt de drempel voor sommige Mechelaars ook zonder coronamaatregelen vaak te hoog. Soms letterlijk.

"Eigenlijk zou iedereen - ongeacht fysieke, verstandelijke, financiële of sociale mogelijkheden en beperkingen - op gelijke wijze moeten kunnen deelnemen aan het cultuurleven. En dit zowel als publiek, artiest, medewerker of organisator”, zegt Greet Pluymers, trekker van de werkgroep inclusie en ondervoorzitter van de Cultuurraad.

Cultuur voor allen

Op initiatief van de Cultuurraad hebben zich voor het eerst drie stedelijke adviesraden over deze kwestie gebogen om een gezamenlijk advies aan de Stad op te maken. Toegankelijkheid van cultuur raakt immers niet alleen de Cultuurraad, maar ook de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH) en de Mechelse Ouderenraad. Het resultaat is een bundel met vijf adviezen voor integrale toegankelijkheid van kunst en cultuur, die onder de titel ‘Cultuur voor allen’ vijf concrete adviezen aan de Stad voorlegt. De rode draad: cultuurparticipatie als basisrecht voor élke Mechelaar.
De adviezen worden uitgewerkt in een aantal concrete voorstellen aan de Stad.

Een eerste greep

  • met een buddy naar cultuur kunnen gaan
  • voorstellingen programmeren gemaakt door mensen met een beperking
  • informatie geven die makkelijk te vinden én te begrijpen is voor wie slechtziend, gehoorgestoord of verstandelijk beperkt is
  • ook naar de Academie, het Conservatorium of een andere cursus kunnen gaan
  • de UitPas met het sociale tarief automatisch toesturen aan wie er recht op heeft

Het gezamenlijk advies werd overhandigd in drie versies

Dit gezamenlijk advies is uniek en een mooie verdienste van de drie betrokken adviesraden en in het bijzonder de werkgroep inclusie. 

Mechelen wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen en ondertekende eind 2019 het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en ging samen met Inter, Agentschap Toegankelijkheid Vlaanderen, van start om een actieplan op te stellen.
Het advies van de drie adviesraden sluit daar perfect bij aan en moet een stimulans zijn om ook de deelname aan het bruisende culturele leven voor iedereen mogelijk te maken.