Startdatum
22 januari 2018
Einddatum
28 februari 2018

Situering werfzone en aard der werken:

De werfzone situeert zich in de Nijverheidstraat 2-4 (hoek Grote Nieuwedijkstraat)

De werken omvatten: afbraak van een gebouw

 Opdrachtgever:

De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Woonpunt Mechelen CVBA, Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen

De hoofdaannemer is de firma Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12, 9290 Overmere, 09/367.59.51

Besproken alternatieven/scenario’s:

Voor de afbraak van een gebouw op de hoek Nijverheidstraat – Grote Nieuwedijkstraat wordt het openbaar domein ingenomen.

In de Nijverheidstraat komt een container en stockage van bouwmaterialen. Aan de overkant kant de werf wordt parkeerverbod geplaatst.

In de Grote Nieuwedijkstraat wordt een laad- en loszone ingericht.

Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:

In de Grote Nieuwedijkstraat wordt het verkeer met een beurtelingse voorrangsregeling geregeld. Hier komt momenteel enkel plaatselijk verkeer door de werken aan de Grote Nieuwedijkstraat.

Werfsignalisatie:

Zie voorgelegd plan. Het signalisatieplan is door de politiezone Mechelen-Willebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct verklaard.

De werfsignalisatie zelf wordt geplaatst op 22/01/2018.

Bijzondere maatregelen:

  • Voetgangers: doorgang aan de overkant
  • Fietsers: doorgang
  • Auto’s: doorgang
  • Vrachtvervoer: doorgang

 Relatie met andere werven en evenementen:

Grote Nieuwedijkstraat: volgens de planning zullen deze werken tegen maart 2018 thv de Nijverheidstraat komen.

Fasering

  • De werken vangen aan op 22/01/2018 en het einde is voorzien op 28/02/2018.