Politieke partijen kunnen kiezerslijsten uit het bevolkingsregister opvragen. Zij mogen deze lijsten met adresgegevens enkel gebruiken voor verkiezingsdoeleinden en enkel tijdens een beperkte periode voor de verkiezingen. 

Lijst van kiezers in België

De politieke partijen hebben het recht om kosteloos twee kopieën of exemplaren te verkrijgen van de kiezerslijst die op 1 maart 2019 zal worden opgemaakt (op papier of volgens zijn keuze op een gestandaardiseerde elektronische drager),  voor zover ze een kandidatenlijst indienen in de kieskring in de gemeente ligt waar de aanvraag om afgifte van de lijst is ingediend.

Aanvragen voor afgifte moeten uiterlijk op 25 februari 2019 bij aangetekende brief bij de gemeente worden ingediend.

Lijst van kiezers die in het buitenland verblijven

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet de exemplaren of kopieën van de consulaire kiezerslijst van de kiezers die in het buitenland verblijven, zodra deze opgemaakt is, bezorgen aan de personen die handelen in naam van een politieke partij en die hiertoe per aangetekende brief aan de Minsister van Buitenlandse Zaken een aanvraag  doen ten laatste op 25 februari. Elke politieke partij kan slechts één gratis elektronisch exemplaar van de lijst verkrijgen, voor zover deze een kandidatenlijst neerlegt voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor de verkiezing van het Europees Parlement.  De geleverde lijst bevat enkel de Belgische kiezers in het buitenland die gehecht zijn aan een gemeente die deel uitmaakt van het ambtsgebied van de kieskring/het kiescollege waarvoor de politieke partij een kandidatenlijst neerlegt.

Welke info staat op de kieslijst?

Enkel de naam, voornamen, geboortedatum, geslacht en hoofdverblijfplaats worden vermeld op de verstrekte kiezerslijsten.

De kiezerslijsten mogen niet doorgeven aan derden en mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan degene vermeld in de aanvraag.

Modelbrieven/verzoeken kan je vinden op de website verkiezingen@rrn.fgov.be.

 • Burgerzaken

  Huis van de Mechelaar
  Reuzenstraat 1
  2800 Mechelen
  Navigeer

  • Vandaag open van 09:00 tot 12:30 (telefoon van 08:30 tot 12:30 )
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00 (Het onthaal, snelloket en de loketten van burgerzaken zijn geopend)
  Alle openingsuren