Eén van de belangrijkste opdrachten van een gemeentebestuur is het optreden tegen overlast. Het begrip overlast betekent lichte vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid (vb. hondenpoep, nachtlawaai, wildplassen,...).

Wie zich niet aan de regels van het ABP en de andere politiereglementen houdt kan worden geverbaliseerd door de politie. Elke overtreder riskeert een zogenaamde administratieve sanctie of GAS. Minderjarige overtreders krijgen altijd eerst een formele schriftelijke waarschuwing, gericht aan henzelf en de ouders. Pas bij een tweede overtreding komen zij terecht in het NERO-project.