Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst:

  • Met aandacht voor duurzame mobiliteit en bouwen;
  • Met een gezonde mix tussen wonen, werken, recreëren en groen;
  • Met dense, maar leefbare wijken die innovatief omgaan met bouwvormen en openbare ruimte.

Daarom kiest de stad Mechelen voor harmonieuze verweving van diverse woonvormen, ruimte voor kleine en grote bedrijven en multifunctionele ruimtes. De 10 ambities hieronder verwoorden alle doelstellingen van deze nieuwe stadswijk en zijn het uitgangspunt voor het masterplan.