De herinrichting van de dorpskern werd voorafgegaan door een archeologisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht, maar het biedt ook een unieke kans om meer zicht te krijgen op de geschiedenis van het dorp.  

Het archeologisch onderzoek werd eind 2016 afgerond.

Het kerkplein

De Sint-Martinuskerk zou al in de 9de eeuw ontstaan zijn. Na de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw werd de kerk in verschillende fasen heropgebouwd en vergroot. Het kerkhof bleef in gebruik tot 1956. Ten noorden van de kerk vonden archeologen een aantal onverstoorde graven en resten van een oude grafkelder.

De dorpsloop

De dorpsloop (ook Pastoriebeek of Leibeek) liep tot de jaren 1960 als open water door het dorp. Booronderzoek wees uit dat het beekdal ooit veel dieper was, tot wel 7 meter onder het huidige straatniveau. Over een  periode van zowat 10.000 jaar raakte het dal opgevuld. In recentere tijden werd het terrein vlak gemaakt, o.a. bij de aanleg van de spoorlijn Mechelen-Dendermonde in 1836. Aan noordelijke zijde zijn de hoogteverschillen nog steeds goed zichtbaar: het Sint-Maartensplein ligt duidelijk hoger dan de Leibeekstraat.

Het dorpshuis

De oude pastorie staat o.a. afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Grimbergen van ca. 1700. In 1972 werd de pastorij afgebroken voor de bouw van het huidige dorpshuis. Vooraan het dorpshuis troffen archeologen muurresten aan, hoogstwaarschijnlijk van de oude pastorie. Ten westen van het dorpshuis vonden ze een greppel die mogelijk te interpreteren is als loopgraaf.