Asbest brengt u naar het recyclagepark

Wat?

Asbest is een mineraal dat in de natuur voorkomt, en dat in het verleden dikwijls gebruikt werd in bv. vloerbedekking, gevelisolatie, golfplaten, bloembakken, dakleien, ... Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid, en daarom is het gebruik sinds 1998 verboden. In oude materialen zit dikwijls nog asbest.

Hoe?

Asbest in gebonden toestand kan u deponeren in de speciale containers in elk recyclagepark. 

Vanaf 1 oktober 2020 is het verplicht om asbestcementafval verpakt aan te bieden op de recyclageparken van IVAREM.

Hiervoor kan je vanaf maandag 28 september aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd.

Tegelijkertijd start IVAREM vanaf 1 oktober 2020 ook de inzameling op aanvraag van asbestcementafval aan huis. Dankzij de steun van de OVAM kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan een interessant tarief, 30 euro voor de eerste zak en 20 euro voor de volgende, aankopen en laten ophalen. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van IVAREM (www.ivarem.be/asbest) of bij de gratis infolijn 0800 90 441.

 Lees hier over hoe je met asbest dient om te gaan.

Wie mag asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen.

  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest), waarbij de vezels los zitten (bijv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen) moet u altijd door een erkende asbestverwijderaar(externe website) laten verwijderen.
  • Hechtgebonden asbest (vast asbest), waarbij de vezels stevig vastzitten in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen):
    • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een aannemer verwijderd waarvan de werknemers een opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ hebben, dat jaarlijks opnieuw moet behaald worden. U kunt het asbest ook laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.
    • in goede staat mag u: zelf verwijderen, als u de opgelegde reeks voorzorgsmaatregelen toepast