Asbest brengt u naar het recyclagepark

Wat?

Asbest is een mineraal dat in de natuur voorkomt, en dat in het verleden dikwijls gebruikt werd in bv. vloerbedekking, gevelisolatie, golfplaten, bloembakken, dakleien, ... Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid, en daarom is het gebruik sinds 1998 verboden. In oude materialen zit dikwijls nog asbest.

Hoe?

Asbest in gebonden toestand kan u deponeren in de speciale containers in elk recyclagepark. 

Vanaf 14 juli 2020 wordt asbestcementafval opnieuw aanvaard op de recyclageparken

 Verpak het materiaal in plastic zakken, en zorg dat er geen vezels vrijkomen (door breken of beschadigen). Lees hier over hoe je met asbest dient om te gaan.

Wie mag asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen.

  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest), waarbij de vezels los zitten (bijv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen) moet u altijd door een erkende asbestverwijderaar(externe website) laten verwijderen.
  • Hechtgebonden asbest (vast asbest), waarbij de vezels stevig vastzitten in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen):
    • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een aannemer verwijderd waarvan de werknemers een opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ hebben, dat jaarlijks opnieuw moet behaald worden. U kunt het asbest ook laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.
    • in goede staat mag u: zelf verwijderen, als u de opgelegde reeks voorzorgsmaatregelen toepast