Heb je een geschikte locatie op het oog waar je je bedrijf zou willen vestigen? Dan kijk je best eerst even na in welke bestemmingszones van het gewestplan het pand gelegen is. Niet alle activiteiten kunnen om het eender waar worden uitgeoefend.

Gewestplan

Op de website van Geopunt Vlaanderen kan je aan de hand van adresgegevens opzoeken in welke bestemmingszone een pand zich bevindt. Om te weten welke activiteiten er precies in welke bestemmingszone kunnen plaatsvinden, dien je de omzendbrief voor de toepasingen van de gewestplannen te raadplegen waarin alles uitgelegd wordt en met voorbeelden nog verduidelijkt wordt.

 BPA’s & RUP’s

Voor sommige delen van het grondgebied van Mechelen gelden er Bijzondere Plannen van Aanleg of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze plannen zijn van een hogere hiërarchische orde dan het gewestplan. Met andere woorden, de bestemmingen en voorschriften van dergelijke plannen primeren boven die van het gewestplan.  Deze kunnen hiernaast geraadpleegd worden.

Leegstaand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimte (> 500m² perceelsoppervlakte)

Om van Mechelen een nog mooiere stad te maken wil het stadsbestuur de problematiek van leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten aanpakken. Hiervoor heeft Mechelen oa een eigen belastingsreglement  om zo eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten aan te zetten om aan de situatie iets te doen. Bedrijfsruimten die te lang leeg staan of verwaarloosd zijn, worden dus actief opgespoord en opgenomen in een inventaris. Klik hier voor meer informatie.

Leegstand en/of verwaarlozing van gebouwen (< 500m² perceelsoppervlakte)

Om van Mechelen een nog mooiere stad te maken wil het stadsbestuur de problematiek van leegstand en/of verwaarlozing van gebouwen (met economische functie) aanpakken. Hiervoor heeft Mechelen oa een eigen belastingsreglement  om zo eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen (met economische functie) aan te zetten om aan de situatie iets te doen. Gebouwen (met economische functie) die te lang leeg staan of verwaarloosd zijn, worden dus actief opgespoord en opgenomen in een inventaris. Klik hier voor meer informatie