Gepubliceerd op:
6
oktober
2021

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021 principieel besloot tot vaststelling van de straatnaam Camilla van Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen.

En dit in uitvoering van de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit voornemen tot vaststelling van voormelde straatnaam bekend door middel van een openbare aanplakking gedurende de periode van 6 oktober 2021 tot en met 5 november 2021.

Al wie omtrent de vaststelling van deze nieuwe straatnaam bezwaren en/of opmerkingen heeft dient deze schriftelijk over te maken aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 5 november 2021.

Het volledig dossier inzake deze nieuwe straatnamen ligt tijdens de kantooruren in voormelde periode voor iedereen ter inzage bij het stadsbestuur van Mechelen, Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen.