Sedert 1 januari 2014 is de wijze van bekendmaking van reglementen en verordeningen gewijzigd. In toepassing van artikel 186 van het Gemeentedecreet gebeurt dit momenteel op de website van de stad en niet langer via de aanplakborden aan het stadhuis.

Je vindt hier een overzicht van de bekendmakingen van tijdelijke politieverordeningen van het college van burgemeester en schepenen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.