Met 87 000 Mechelaars zijn we ondertussen. En het aantal zal de komende jaren nog stijgen. Logisch, want onze stad heeft vele troeven: een centrale ligging, een bruisend centrum, vele hechte wijken en dorpen en prachtige natuur op wandelafstand.

Dus, meer Mechelaars en evenveel ruimte in de toekomst. Hoe gaan we dat doen? Daar moeten we nu al over nadenken en goede afspraken over maken. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de Stad Mechelen aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Dit plan zal het Ruimtelijk structuurplan Mechelen vervangen dat aan herziening toe is.

Wat houdt dat plan precies in?

Met het beleidsplan geeft de Stad Mechelen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naar toe wil de komende twintig jaar. Naast de strategische visie op lange termijn formuleert de stad ook een set van drie beleidskaders en acties op korte en middellange termijn. Die moeten de realisatie van de visie mogelijk maken.

De drie beleidskaders:

  • Groeiende stad
  • Blauwgroene stad
  • Werkende stad

Stap per stap

Zo’n plan maak je niet in een-twee-drie. Daar is heel wat onderzoek en overleg voor nodig. Dat doen we stapsgewijs van concept tot definitief beleidsplan, verspreid over drie jaar.

Conceptnota

Opmaak conceptnotanovember 2020 – maart 2021
Publieke raadpleging en adviesrondeapril 2021
Verwerking reacties en adviezenmei– juli 2021
Goedkeuring conceptnotaaugustus 2021

Voorontwerp

Opmaak voorontwerpaugustus – september 2021
Publieke raadpleging en adviesrondeoktober 2021
Verwerking reacties en adviezennovember 2021 – juni 2022
Goedkeuring voorontwerpjuli 2022

Ontwerp

Opmaak ontwerpaugustus 2022 – maart 2023
Openbaar onderzoekapril – mei - juni 2023
Verwerking reacties en adviezenjuli - augustus 2023
Opmaak definitief beleidsplanseptember – oktober 2023
Goedkeuring definitief beleidsplannovember 2023

Hoe ziet jouw stad van de toekomst eruit?

Die toekomst van onze ruimte wordt niet alleen uitgetekend op het stadhuis. We horen ook graag hoe de Mechelaars denken over de ruimte in hun stad. Daarom zullen we vanaf het voorjaar van 2021 geregeld Mechelaars, adviesraden en andere experten betrekken.

Hou me op de hoogte