Waar en hoe gaan we bouwen? Hoe behouden we onze open ruimte, maken we onze stad nog groener en zorgen we voor vlot verkeer?

Stad Mechelen denkt daar nu al over na, samen met jou. Want Mechelen groeit, maar onze kostbare ruimte niet. Met deze bevraging zoeken we antwoorden op de vraag: Hoe zie jij Mechelen in de toekomst?

Hoe verloopt de bevraging?

Je profiel

Stad van de toekomst

Groeiende stad

Groenblauwe stad

Werkende stad

  • We beginnen met algemene vragen over jou (profielvragen).
  • Daarna vragen we kort hoe jij Mechelen vandaag ziet en de prioriteiten voor de toekomst.
  • Tenslotte kijken we naar de toekomst aan de hand van uitdagingen en stellingen volgens drie thema’s:
    • Groeiende stad nl. het aantal Mechelaars en bezoekers blijft stijgen.
    • Groenblauwe stad nl. natuur en water zowel in de kernen, open ruimte als in natuurgebieden.
    • Werkende stad nl. werken in bedrijventerreinen en het stadsweefsel – winkelen in het centrum, dorpen en wijken.

De bevraging neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Je antwoorden worden anoniem verwerkt. Ze vormen samen met bestaande beleidsplannen en adviezen van experten het vertrekpunt om te werken aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Samen met Mechelaars, adviesraden en experten zal twee jaar aan dat plan gewerkt worden.

Alvast heel erg bedankt.

Mijn leeftijd *
Aantal personen in je gezin (inclusief jezelf) *
Ik woon *
Welke type woning beschrijft het best hoe je woont? *
Aantal wagens (auto, bestelwagen …) in je gezin *
Aantal tweewielers (fiets, brommer …) in je gezin *

Mechelen bruist en heeft een pak troeven: een centrale ligging, een bruisend centrum, vele hechte wijken en dorpen en prachtige natuur op wandelafstand. Winkelen, werken, studeren, sporten, cultuur opsnuiven, genieten … het kan allemaal en dat vlakbij. Voor velen werd Mechelen de place to be en werpt het harde werk van de afgelopen decennia zijn vruchten af. Maar we zijn ambitieus en blijven investeren en vernieuwen in onze ruimte. Daarvoor vertrekken we van een aantal basisprincipes zoals: inzetten op tewerkstelling, straffe klimaatambities, een stad op mensenmaat, een plek voor groen en water … Alle basisprincipes kan je hier in detail nalezen.

De vele stadsvernieuwingsprojecten maakten van Mechelen een mooiere en betere stad *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik woon graag in mijn wijk. *
 
Oneens
 
Mee eens
Stad Mechelen maakt werk van elk punt in deze lijst. Dit zijn voor mij de grootste prioriteiten (kies er maximum 4): *

Een sterke bevolkingsgroei

Met 87 000 Mechelaars zijn we ondertussen. En dat aantal stijgt nog elke dag. Voorspellingen spreken over meer dan 96 000 Mechelaars in 2035. Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod dat kwaliteitsvol opvangt? Met appartementen, kleine en grote woningen en nieuwe woonvormen? Op welke plaatsen is er ruimte voor extra woningen? En hoe doen we dat zonder aan de natuur te raken?

De bevolkingsgroei wordt best in de steden opgevangen, want landelijk wonen heeft te veel nadelen. *
 
Oneens
 
Mee eens
Mechelen moet kwaliteitsvol durven groeien, want een stad met veel inwoners, voorzieningen en werk staat sterk ten opzichte van andere steden. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ook in de kleinere Mechelse dorpskernen mogen er wel wat kleinere woningen en appartementen bijkomen, voor bijvoorbeeld senioren die in het dorp willen blijven. *
 
Oneens
 
Mee eens
Mechelen moet naast klassieke appartementen, ook inzetten op gezinswoningen en nieuwe woonvormen zoals co-housing. *
 
Oneens
 
Mee eens
Extra woningen mogen enkel op plaatsen komen die vlot bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer zodat het autoverkeer beperkt wordt. *
 
Oneens
 
Mee eens

Volgen de voorzieningen?

Scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, ontmoetingslokalen, parken, winkels … Meer Mechelaars en bezoekers betekent ook meer gebruikers van al die voorzieningen. Dat aanbod laten meegroeien, houdt wel wat uitdagingen in. Hoe houden we dat betaalbaar en waar vinden we ruimte? Willen we ze in elke stadswijk of gaan we clusteren? Hoe krijgen kleinere winkels en diensten (bakker, bankkantoor, postpunt …) in wijken en dorpscentra alle kansen?

Mechelen moet blijven investeren in functies die bezoekers van overal aantrekken (cultuur, onderwijs …). *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik wil op wandel- of fietsafstand al mijn dagelijkse inkopen (kunnen blijven) doen. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik vind dat winkels voor dagelijkse inkopen goed met de auto bereikbaar moeten zijn, anders ga ik elders winkelen. *
 
Oneens
 
Mee eens

Groeien door kwalitatief te verdichten

Als we willen groeien zonder open ruimte aan te tasten, dan moeten we verdichten. Dat betekent: meer woningen, werkplekken of andere functies op dezelfde ruimte. Dat kan niet overal en moet slim gebeuren. Sommige plekken zijn bijvoorbeeld te waardevol om te verdichten of willen we zelfs omvormen naar open ruimte en groen. Kan die verdichting samengaan met hoger bouwen? En kunnen we de financiële winst door verdichting gebruiken voor andere investeringen bijv. fietsverbindingen, heraanleg pleinen …?

We mogen gerust een beetje hoger bouwen als we daardoor meer groen kunnen behouden of creëren. *
 
Oneens
 
Mee eens
Verdichting kan enkel als het een verbetering is voor de omgeving. *
 
Oneens
 
Mee eens
Niet enkel bij de grote ontwikkelingsprojecten moet een financiële bijdrage of de aanleg van parken, pleinen en voorzieningen gevraagd worden. Ook voor kleine verdichtingsprojecten mag de stad een bijdrage aan de bouwheer/ontwikkelaar opleggen. Met dat geld kan de stad investeren in de omgeving. *
 
Oneens
 
Mee eens

Een sterke groenblauwe structuur

Natuur (groen) en water (blauw) zijn essentieel voor de leefbaarheid. Ze maken ons gelukkiger, nodigen uit om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen en zijn een noodzaak in de strijd tegen klimaatverandering. Dat geldt zowel voor privaat groen (tuinen, groene gevels en daken …) als publiek groen (parken, natuurgebieden, bossen, groen in straten en op pleinen …). Hoe verankeren we dat groenblauwe netwerk ook in de toekomst in onze stad? Zowel bij de herinrichting van straten en pleinen als bij nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers en herontwikkelingsprojecten. Hoe houden we dat betaalbaar en wat kan de Mechelaar zelf doen om te vergroenen?

In mijn buurt wil ik nog meer publieke groene ruimte, zelfs wanneer dat meer kost. *
 
Oneens
 
Mee eens
We moeten vermijden dat percelen volledig verhard worden, ook in de binnenstad en mijn eigen tuin. *
 
Oneens
 
Mee eens
Bij de heraanleg van straten geven we voorrang aan vergroening, zelfs als daar andere zaken zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor moeten sneuvelen. *
 
Oneens
 
Mee eens
Voor het groen in straten, pleinen en parken kiezen we voor groen dat ‘minder onderhouden’ wordt. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en de onderhoudskost daalt. *
 
Oneens
 
Mee eens
Meer groen is niet enkel de taak van Stad Mechelen. Ik wil me daar ook voor inzetten door mijn tuin, terras, dak of gevel te vergroenen. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik ben bereid om een deel van de verhardingen op mijn perceel op te breken (terras, oprit) zodat het water in de bodem kan dringen. *
 
Oneens
 
Mee eens

Mechelen: stad in het Rivierenland

Mechelen ligt in een gebied vol riviervalleien. Maar doorheen de jaren maakten enkele natte, groene gebieden plaats voor andere functies. Dat willen we stoppen door water opnieuw meer ruimte te geven en ons zo te wapenen tegen bijv. langdurige droogte. Tegelijk willen we de open ruimte meer vergroenen (door o.a. bebossing) en haar gang laten gaan. Maar hoe zorgen we voor een evenwicht tussen landbouw, natuur en recreatie in die open ruimte? En hoe vermijden we dat er nog meer bebouwing knaagt aan de open ruimte?

Mechelen heeft meer nood aan stiltegebieden waar geen mensen komen en de ongerepte natuur alle kansen krijgt. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik verkies voeding die lokaal in de regio Mechelen geproduceerd wordt, zelfs als dat iets duurder is. *
 
Oneens
 
Mee eens
Verouderde woningen buiten de woonkern die hinderlijk zijn voor groenstructuren of valleiherstel, moeten we ooit afbreken om plaats te maken voor open ruimte/natuur. *
 
Oneens
 
Mee eens

Beter gebruik van de bestaande bedrijventerreinen

Mechelen heeft enkele grote bedrijventerreinen, zoals Mechelen Noord en Zuid. Je vindt er enerzijds bedrijven die zeer bewust kiezen voor Mechelen omwille van de ligging, maar anderzijds zijn er ook bedrijven die komen en gaan. Wat doen we met ruimtes die vrijkomen? Is er plaats voor andere functies zodat die plekken ook levendig zijn na de werkuren of nemen die te veel kostbare ruimte in? En hoe zit dat dan met bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer? Hoe zorgen we dat de ruimte efficiënt gebruikt wordt en niet onbenut blijft?

Ik vind het niet erg dat bedrijventerreinen ’s avonds en in het weekend minder levendige plekken zijn. *
 
Oneens
 
Mee eens
Functies (bijv. fitness, restaurant of kantoorgebouwen) die voor extra verkeer op de bedrijventerreinen zorgen, ook al zijn het economische functies, kunnen we er niet zomaar een plaats geven. *
 
Oneens
 
Mee eens
In de bedrijventerreinen horen enkel bedrijven met een toegevoegde waarde voor de stad. Die bedrijven stellen veel mensen tewerk of brengen kennis en innovatie. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik zou het wel fijn vinden als men op het dak van een bedrijf kan tennissen of in een loods naar een fuif kan gaan. *
 
Oneens
 
Mee eens

Maximaal vasthouden van de economische ruimte

In het verleden hebben we bijna 13ha oude, vaak vervuilde economische zones omgezet in gemengde woonzones, wat enorm goed was voor de woonkwaliteit en de buurt. Nochtans heeft economische ruimte in het stadsweefsel ook zo z’n voordelen: het zorgt voor levendige buurten en wonen en werken kan in dezelfde stad met minder en duurzamere verplaatsingen als gevolg. Moeten we in de toekomst de ruimtes die we nog hebben zo weinig mogelijk omvormen naar woonlocaties? Hoe verweven we werken en wonen? Wanneer krijgt een bedrijf een plek in een woonomgeving?

Ik vind het belangrijk om in eigen stad te werken (ook na het verplicht thuiswerk door de coronacrisis). *
 
Oneens
 
Mee eens
Plekken in de stad met andere functies dan woningen, zoals jeugdbewegingen en bedrijfjes, mogen in de toekomst niet volledig transformeren naar wonen. *
 
Oneens
 
Mee eens
In elke woonkern moet er werkgelegenheid aanwezig zijn. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik vind dat kleine (maak)bedrijfjes, zoals bijvoorbeeld een schrijnwerker of een lasser, in de woonkernen een plek moeten vinden. *
 
Oneens
 
Mee eens

Sterke handelskernen, ook in dorpen en wijken

De Mechelse binnenstad heeft een mooie handelskern, zowel voor de dagelijkse boodschappen als een dagje shoppen. We moeten echter ook nadenken over handelskernen in wijken en dorpen. Want niet overal vind je een warme bakker of slager om de hoek. Bovendien vermijdt een winkel vlakbij extra verplaatsingen met de wagen. Maar zijn er voldoende klanten voor die buurtwinkels?

Ik vind voldoende buurtwinkels in mijn buurt. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik ga meer naar buurtwinkels dan naar grote winkels waarvoor ik de auto of bus moet nemen. *
 
Oneens
 
Mee eens
Ik verkies eerder lokale winkels dan grootschalige baanwinkels. *
 
Oneens
 
Mee eens

De juiste functie op de juiste plek

Het is een uitdaging de juiste functie op de juiste plek te krijgen. Is een functie lokaal, dan is een goede plek in de buurt of wijk essentieel. Trekt een functie ook mensen ver buiten de wijk aan, dan hoort die eerder op een plek die ook goed bereikbaar is met de fiets, het openbaar vervoer, deelmobiliteit … We moeten ook goed nadenken over de goederenstromen. Vandaag doen we al inspanningen om die transportbewegingen en -kilometers te beperken en te vergroenen. De juiste functie op de juiste plek zal die goederenstromen nog duurzamer en efficiënter maken. En waar voorzien we plek voor circulaire economie?

Nieuwe bedrijven horen niet op locaties die enkel met de wagen bereikbaar zijn. *
 
Oneens
 
Mee eens
Als mijn werkplek goed bereikbaar is met de fiets of het openbaar vervoer, laat ik mijn auto staan. *
 
Oneens
 
Mee eens