Jaarlijks wordt er in elke wijk en elk dorp een algemene bewonersvergadering (ABV) georganiseerd waarop alle bewoners van de wijk of dorp uitgenodigd worden. 

De agenda wordt gevormd door onderwerpen die de wijk of het dorp aanbelangen en het individuele belang overstijgen. Het verslag kan op vraag gestuurd worden naar de aanwezigen, is raadpleegbaar in de kolom hiernaast en ligt ter inzake bij je gebiedsregisseur.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.