Algemene bewonersvergaderingen: om je te informeren en te betrekken bij jouw buurt, dorp en stad.

Dagelijks neemt het stadsbestuur beslissingen om te bouwen aan een beter Mechelen. Om je te informeren en te betrekken bij de plannen voor jouw wijk, dorp en stad, organiseert de stad algemene bewonersvergaderingen (ABV’s).

Wat?

Op een bewonersvergadering krijg je toelichting bij beleidsbeslissingen van het stadsbestuur. Zo kom je te weten welke initiatieven de stad neemt in jouw wijk of dorp. Heb je een vraag voor het bestuur? Dan kan je die op voorhand doorgeven via de uitnodigingskaart. Ook op de vergadering zelf kan je je ei kwijt. De bewonersvergaderingen worden traditioneel afgesloten met een informele babbel bij een drankje.

Waarom?

Om je te informeren en te betrekken. Het stadsbestuur wil je evenzeer inlichten over de plannen en projecten die eraan komen, als luisteren naar jouw mening daarover. Dat helpt om te weten wat er leeft, en iedereen verdient de kans om zijn zegje te doen. De stad nodigt je uit om mee na te denken over de toekomst van jouw wijk, dorp en stad. Een betere stad bouwen we tenslotte samen.

Wie?

Alle bewoners van de wijk of het dorp in kwestie krijgen een vijftal weken op voorhand een uitnodiging in de bus. Daarop staan ook de agendapunten voor de vergadering. Spreek gerust je buren aan om samen te gaan of om agendapunten op voorhand te bespreken. Kan je niet aanwezig zijn? Het verslag kan je steeds op deze pagina raadplegen.

Wanneer?

Elke twee jaar worden algemene bewonersvergaderingen georganiseerd in de twaalf wijken en dorpen van Mechelen. 

In 2017-2018 worden in volgende wijken en dorpen ABV's georganiseerd (na ABV is verslag op rechterkant van deze pagina beschikbaar):

 • Arsenaal: 29 mei 2017 om 20u. in wijkhuis Arsenaal
 • Walem: 1 juni 2017 om 20u. in dorpshuis Walem
 • Centrum: 25 september 2017 om 20u. in Thomas More Hogeschool
 • Mechelen-Zuid: 5 oktober 2017 om 20u. in parochiezaal De Posthoorn
 • Mechelen-Noord: 13 november 2017 om 20u. in wijk- en dienstencentrum De Schijf
 • Battel: 7 december 2017 om 20u. in parochiezaal Ons Huis
 • Leest: 26 februari 2018 om 20u. zaal Ter Coose
 • Muizen: 26 maart 2018 om 20u. bij IVAREM, Leuvensesesteenweg 443D
 • Tervuursesteenweg: 19 april 2018 om 20u. in zaal LDC Den Abeel
 • Nekkerspoel: 17 mei 2018 om 20u. in parochiezaal Sint-Pieter-en-Paul
 • Heffen: 28 mei 2018 om 20u. in zaal De Kettinghe