1. Buurtopbouwwerker
 2. Gemeenschapswachten
 3. Kinder- en Tienerwerkingen Mechelen vzw J@M)
 4. Lokale Dienstencentra (Sociaal Huis Mechelen)
 5. Mobiel Jeugdwerk ROJM
 6. Straathoekwerk
 7. Wijkpolitie
 8. Woonpunt Mechelen
 9. Interessante Contactgegevens & Meldingen

 


 

1. Buurtopbouwwerker

 Buurtopbouwwerk is werken met groepen en gemeenschappen om de buurt leefbaarder te maken. Samen met hen pakken we buurtproblemen aan die te maken hebben met leefbaarheid. 

We helpen die problemen op tafel te leggen en we zoeken samen met hen naar  structurele oplossingen.

Alles wordt SAMEN met de bewoners gedaan (via activiteiten, werkgroepen, initiatieven, …)

Wat doet de buurtopbouwwerker?

 • Hij verbindt mensen door samen ontmoetingsactiviteiten te organiseren
 • Hij motiveert en ondersteunt bewoners om initiatieven te nemen
 • Hij leidt bewoners naar bestaande organisaties en diensten
 • Hij geeft de bewoners de kans en ruimte om de leefbaarheidsproblemen in hun buurt (zwerfvuil, mobiliteit, speelplein, wonen,…) op tafel te leggen
 • Hij zoekt samen met de buurtbewoners naar oplossingen voor de leefbaarheidsproblemen

Heb je een idee, zit je met een probleem in jouw straat of buurt, wil je iets leuks organiseren in jouw buurt of heb je een vraag over jouw buurt?

Twijfel niet om contact op te nemen met jullie buurtopbouwwerker.

Contact en info buurtopbouwwerker

Nizar Amraoui 
Karmelietenstraat 13
T 015 27 33 43 
M 0495 62 00 69
nizar.amraoui@mechelen.be

 

 

2. Gemeenschapswachten

 

logo gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (mankementen, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze via tablets rechtstreeks over aan de bevoegde instanties. Ze houden eveneens een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en op andere evenementen. Bij klachten rond overlast zetten we de gemeenschapswachten in voor gericht toezicht.

Tevens  zorgen ze voor de dagelijkse opening en sluiting van verschillende speelpleinen en stadstuinen.

Naast het informeren van burgers mogen de gemeenschapswachten rond bepaalde thema's ook repressief optreden. Deze gemeenschapswacht-vaststellers mogen inbreuken tegen de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) vaststellen wat kan leiden tot een administratieve boete. Het gaat hier over: sluikstorten, het te vroeg en verkeerd buitenplaatsen van huisvuilzakken, het illegaal plakken van affiches, het innemen van de openbare ruimte naar aanleiding van werken, ...

De gemeenschapswachten werken ook mee aan verkeersveiligheid door hun inzet op verkeerseducatieve projecten in samenwerking met de lokale politie, het gemachtigd opzicht aan oversteekplaatsen en de jaarlijkse fietscontroles in alle Mechelse scholen. Ze werken aan criminaliteitspreventie o.a. door het organiseren van fietsenstallingen, het graveren van fietsen, houden van vakantietoezicht enzovoort.

Contact en info gemeenschapswachten

Roel Van Den Bril
Coördinator-diensthoofd Toezicht en Sociale Controle
Stad Mechelen | Preventie en Veiligheid
Grote Markt 21
T 015 29 83 75
gemeenschapswachten@mechelen.be
www.mechelen.be/preventie

 


3. Kinder- en tienerwerkingen Mechelen vzw J@M 

 

J@M (Jeugd @ Mechelen) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA-P) waarbij  de activiteiten van de stad en van bestaande vzw’s samengevoegd werden.

J@M organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun eigen maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen.

Kinder- en tienerwerkingen zijn boeiende en inspirerende werkingen die gericht zijn op:

 • Bevorderen van de toekomstmogelijkheden voor elk kind, tiener en jongere.
 • Belang van onderwijskansen en geëngageerd burgerschap.
 • Betrokkenheid van ouders.
 • Samenleven tussen jongens & meisjes.
 • Kinderen en tieners zijn waardevolle individuen die een plaats opnemen in de maatschappij.                           

Om dit te realiseren creëren de jeugdwerkers een omgeving met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. De kinder- en tienerwerkingen zijn actief in drie gebieden: Mechelen Centrum, Mechelen Noord en Mechelen Zuid. Over deze drie gebieden heen zijn 9 buurtgerichte kinder- en/of tienerwerkingen actief.

Binnen gebied Centrum is de vzw op 3 plaatsen vertegenwoordigd.

Contact en info: www.jamvzw.be

Kinder- en tienerwerking Betha

Alfred Oststraat 2 (speelplein)
Kinderwerkster: Asia Maher
T 015 26 23 06
betha@jamvzw.be

Tienerwerker:  Khalid Afras
T 015 26 23 06
betha@jamvzw.be

Kinderwerking El Kantra – De Brug

Kroonstraat 66
Kinderwerksters: Saida El Haddadi en Dounia Kaisoumi
T 015 21 85 73
elkantra@jamvzw.be

Kinder- en tienerwerking Oase

Tinellaan 4
Tienerwerker: Hakim Rabhi
T 015 33 94 55
oase@jamvzw.be

 

4. Lokale Dienstencentra (Sociaal Huis Mechelen) 

 

Het Sociaal Huis Mechelen heeft maar liefst vijf lokale dienstencentra in Mechelen. In Mechelen Centrum vind je er twee nl. Den Deigem en De Rooster.

Je bent er meer dan voor een babbelontspanning, om iets bij te leren, voor een lekkere en gezonde maaltijd of een verfrissend of hartverwarmend drankje.

Je vindt er ook een luisterend oor en informatie over alle diensten van het centrum. We helpen je graag verder als je moeilijkheden hebt met administratie, belastingen… 

Heb je zin om deel te nemen, neem dan vlug een kijkje op de activiteitenkalender. Benieuwd van welke heerlijke maaltijden op het menu staan in jouw dienstencentrum? Je kan je kan er elke dag genieten van een menu (soep/maaltijd/dessert) aan een democratische prijs.

Het Sociaal Huis Mechelen kiest er ook voor om dicht bij de burger te staan en pro actief in te spelen op vragen en behoeften. De zorgcoach neemt hierbij een centrale plaats in. Hij/zij is een ervaren maatschappelijk werker die vanuit een lokaal dienstencentrum functioneert en bij wie je voor elke zorgvraag terecht kan. Hij/zij begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van het Sociaal Huis zoals  schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, minder mobielen  centrale en serviceflat. De zorgcoach zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. Hij/zij blijft betrokken tot het probleem opgelost of de vraag beantwoord is.

Contact en info Dienstencentra

Lokaal Dienstencentrum Den Deigem

Karmelietenstraat 13, 2800 Mechelen
T 015 27 33 43
dendeigem@sociaalhuismechelen.be

Dienstencentrumleider: Ingrid Denteneer
Projectanimator: Chantal De Winter
Zorgcoach: Luk Van Daele
T 015 44 52 40
M 0471 35 99 57
zorgcoach.centrum@sociaalhuismechelen.be 

Lokaal Dienstencentrum De Rooster

Klein Begijnhof 16, 2800 Mechelen
Dienstencentrumleider: Lies Daneels
T 015 20 89 76
derooster@sociaalhuismechelen.be

Zorgcoach: Cléo Corbeel
T 015 44 52 40
M 0471 35 62 68
E zorgcoach.centrum@sociaalhuismechelen.be

Meer info Sociaal Huis:
www.sociaalhuismechelen.be

 

 

5. Mobiel Jeugdwerk ROJM  (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen)

 

 

De straat blijft een belangrijke plek om jongeren te bereiken. Het Mobiel jeugdwerk wil op de eerste plek een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit is vaak een werk van lange adem! De medewerkers willen voor de jongeren open staan en treden vooral tijdens fuiven en happenings. Het mobiel jeugdwerk: hulp bij individuele problemen, bemiddelingen in conflicten en contact met jongeren, de jongeren beschermen tegen racisme,  de jongeren weerhouden van stommiteiten,…

Contact en info ROJM

Hakim Rabhi en Abdelkader Dahman
E. Tinellaan 4
T 015 33 94 55
rojm@rojm.be
www.rojm.be

 

 

6. Straathoekwerk

 Het straathoekwerk richt zich tot mensen of groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. De relatie tussen deze mensen en maatschappelijke voorzieningen (bv. huisvesting tewerkstelling, onderwijs,…) is geschaad, gebroken of onbestaand. Zij zijn of worden sociaal uitgesloten. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele welzijnswerkvorm. Respect voor de vragen, de behoeften, de waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep staat centraal. Straathoekwerkers zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, namelijk in cafés, op straten en pleinen, in parken...

Voor welke problemen kan je een straathoekwerker aanspreken?

Iedereen kan met elke hulpvraag bij een straathoekwerker terecht (problemen met huisvesting, alcohol- en/of druggebruik, financiële problemen...). Straathoekwerkers zijn positief en vellen geen oordeel op basis van taal, waarden en normen of gedrag. Dat wil niet zeggen dat ze bepaald gedrag goedkeuren, maar ze bieden wel een luisterend oor aan mensen die hulp vragen. Afhankelijk van de problematiek verwijzen en begeleiden de straathoekwerkers door naar de juiste instanties.

Waar werken ze?

In Mechelen zijn er drie straathoekwerkers actief. De uitvalsbasis is het Huis voor Preventie en Veiligheid. 

Contact en info Straathoekwerk

Huis van de Preventie en Veiligheid
Befferstraat 34, 2800 Mechelen.
Jan Beukelaers en Peter Liekens (Centrum)
Vincent Detaeye (Nekkerspoel en Tervuursesteenweg)
T 015 29 83 88
straathoekwerk@mechelen.be

 

 

7. Wijkpolitie

De wijkagenten onderhouden nauwe contacten met de bevolking.

Zij treden bemiddelend op en zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.

Contact en info Wijkpolitie

Lokale politie Mechelen - GGPZ - Wijkadministratie
Frederik de Merodestraat 88
T 015 464 164
ggpz@politiemechelen.be
www.politiemechelen.be (wijkwerking)

Permanentie wijkagenten Centrum

 

buurten wijkagenten mechelen

CENTRUM 1  (tussen Dijle – G. Gezellelaan – E. Tinellaan – Fr. De Merodestraat – Vismarkt)

Erik Peeters

Dienstencentrum De Rooster
Klein Begijnhof 16
T 015 20 89 76
elke donderdag van 9u tot 10u


CENTRUM 2 (tussen Zwartzustersvest - Zandpoortvest – Dijle – Ijzerenleen)

Joeri Sannen

Politiecommissariaat
Frederik de Merodestraat 88
T 015 464 164
elke donderdag van 13u tot 14u


CENTRUM 3 (tussen Raghenoplein – Brusselpoort – Grootbrug)

John Keuleers

Dienstencentrum Den Deigem
Karmelietenstraat 13
T 015 27 33 43
elke woensdag van 13u tot 14u

 

CENTRUM 4 Heihoek

Tina Nobels

Dienstencentrum Den Deigem
Karmelietenstraat 13
T 015 27 33 43
elke donderdag van 13u tot 14u

 

CENTRUM 5 (tussen Bethaniënpolder – Auwegemvaart)

Greet Wouters

Woonzorgcentrum De Lisdodde
Frans Broersstraat 1
T 015 47 81 00
elke woensdag van 13u tot 14u

 

CENTRUM 6 (Stationsomgeving)

Solly Martens

Wijkhuis Mechelen-Zuid
Dijkstraat 41
T 015 26 12 45
elke woensdag van 9u tot 10u

 

Wie informatie wil over een aanvraag voor een sociale woning kan terecht op het hoofdkantoor van Woonpunt Mechelen. Tijdens de permanentie kunnen huurders er terecht voor alle mogelijke vragen en meldingen rond huishuur, gezinssamenstelling, verhuizen, renovatie, leefbaarheidsproblemen, betalingsmogelijkheden…

Contact Woonpunt Mechelen hoofdkantoor

Plein der Verenigde Naties 8
T 015 28 09 30
info@woonpuntmechelen.be
www.woonpuntmechelen.be 

Sociale dienst

 elke (woonpunt)

Elke Somers

T 015 28 09 41
elke.somers@woonpuntmechelen.be

Permanentie: dinsdagvoormiddag tussen 9.00 uur en 12.00 uur op kantoor 
Huisbezoeken en aanwezig in Bethaniënpolder: donderdagvoormiddag van 10.00 tot 11.00u.

Meer info:

http://www.woonpuntmechelen.be/nl/wat-doen-wij/

 

 

9. Interessante Contactgegevens Meldingen

 • Via dit formulier kan je een melding, klacht of voorstel overmaken aan de stadsdiensten.
 • Voor meldingen rond het openbaar domein (sluikstort, verzakking in voetpad/wegdek, beplantingen,...) kan je gratis bellen naar 0800 2 0800 

Meldingsmogelijkheden bij andere bevoegde overheden: 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.