1. Buurtopbouwwerker
 2. Gemeenschapswachten
 3. Kinder- en Tienerwerkingen Mechelen vzw J@M)
 4. Lokale Dienstencentra (Sociaal Huis Mechelen)
 5. Mobiel Jeugdwerk ROJM
 6. Straathoekwerk
 7. Wijkpolitie
 8. Woonpunt Mechelen
 9. Interessante Contactgegevens & Meldingen
 10. Samenlevingsopbouw

 

 


 

 

1. Buurtopbouwwerker

Buurtopbouwwerk is werken met groepen en gemeenschappen om de buurt leefbaarder te maken. Samen met hen pakken we buurtproblemen aan die te maken hebben met leefbaarheid. 

We helpen die problemen op tafel te leggen en we zoeken samen met hen naar  structurele oplossingen.

Alles wordt SAMEN met de bewoners gedaan (via activiteiten, werkgroepen, initiatieven, …)

Wat doet de buurtopbouwwerker?

 • Hij verbindt mensen door samen ontmoetingsactiviteiten te organiseren
 • Hij motiveert en ondersteunt bewoners om initiatieven te nemen
 • Hij leidt bewoners naar bestaande organisaties en diensten
 • Hij geeft de bewoners de kans en ruimte om de leefbaarheidsproblemen in hun buurt (zwerfvuil, mobiliteit, speelplein, wonen,…) op tafel te leggen
 • Hij zoekt samen met de buurtbewoners naar oplossingen voor de leefbaarheidsproblemen

Heb je een idee, zit je met een probleem in jouw straat of buurt, wil je iets leuks organiseren in jouw buurt of heb je een vraag over jouw buurt?

Twijfel niet om contact op te nemen met jullie buurtopbouwwerker.

Contact en info buurtopbouwwerker

Benny Bos
Jozef Verbertstraat 61
2800 Mechelen
M 0471 39 86 89
benny.bos@mechelen.be

 

Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (mankementen, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze via tablets rechtstreeks over aan de bevoegde instanties. Ze houden eveneens een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en op andere evenementen. Bij klachten rond overlast zetten we de gemeenschapswachten in voor gericht toezicht.

Tevens  zorgen ze voor de dagelijkse opening en sluiting van verschillende speelpleinen en stadstuinen.

Naast het informeren van burgers mogen de gemeenschapswachten rond bepaalde thema's ook repressief optreden. Deze gemeenschapswacht-vaststellers mogen inbreuken tegen de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) vaststellen wat kan leiden tot een administratieve boete. Het gaat hier over: sluikstorten, het te vroeg en verkeerd buitenplaatsen van huisvuilzakken, het illegaal plakken van affiches, het innemen van de openbare ruimte naar aanleiding van werken, ...

De gemeenschapswachten werken ook mee aan verkeersveiligheid door hun inzet op verkeerseducatieve projecten in samenwerking met de lokale politie, het gemachtigd opzicht aan oversteekplaatsen en de jaarlijkse fietscontroles in alle Mechelse scholen. Ze werken aan criminaliteitspreventie o.a. door het organiseren van fietsenstallingen, het graveren van fietsen, houden van vakantietoezicht enzovoort.

Contact en info gemeenschapswachten

Roel Van Den Bril
Coördinator-diensthoofd Toezicht en Sociale Controle
Stad Mechelen | Preventie en Veiligheid
Grote Markt 21
T 015 29 83 75
gemeenschapswachten@mechelen.be
www.mechelen.be/preventie

 


3. Kinder- en tienerwerkingen Mechelen vzw J@M 

J@M (Jeugd @ Mechelen) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA-P) waarbij  de activiteiten van de stad en van bestaande vzw’s samengevoegd werden.

J@M organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun eigen maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen.

Kinder- en tienerwerkingen zijn boeiende en inspirerende werkingen die gericht zijn op:

 • Bevorderen van de toekomstmogelijkheden voor elk kind, tiener en jongere.
 • Belang van onderwijskansen en geëngageerd burgerschap.
 • Betrokkenheid van ouders.
 • Samenleven tussen jongens & meisjes.
 • Kinderen en tieners zijn waardevolle individuen die een plaats opnemen in de maatschappij.                           

Om dit te realiseren creëren de jeugdwerkers een omgeving met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. De kinder- en tienerwerkingen zijn actief in drie gebieden: Mechelen Centrum, Mechelen Noord en Mechelen Zuid. Over deze drie gebieden heen zijn 9 buurtgerichte kinder- en/of tienerwerkingen actief.

Binnen gebied Noord is de vzw op 3 plaatsen vertegenwoordigd.

Contact en info: www.jamvzw.be

Kinder- en tienerwerking Vennekant, Tuinbouwstraat 17, 2800 Mechelen

 • Kinderwerking: Loubna Ahanach en Anissa Belkhiri
 • Meisjeswerking: Loubna Ahanach
 • Moedergroep: Loubna Ahanach  en Anissa Belkhiri

Kinder- en tienerwerking Abeel , Abeelstraat 17, 2800 Mechelen

 • Kinderwerking: Taijania El Aissaoui en Saida El Aissaoui
 • Kinderwerking: Saida El Aissaoui
 • Meisjeswerking: Saida El Aissaoui
 • Moedergroepen: Saida El Aissaoui  en Taijania El Aissaoui
 • Tienerwerking en Jongeren  Abdrahman Labsir

Contactgegevens Sectorverantwoordelijke Vennekant en Abeel

Abdrahman Labsir
Sectorverantwoordelijke, Mechelen Zuid / Tienerwerker, Gandhiwijk
Kinder-  en Tienerwerkingen Mechelen vzw (KTM)
Abeelstraat 17, 2800 Mechelen
T: 015/43 03 45  
M: 0472/ 67 71 15

Kinder- en tienerwerking t’ Hofke , Hamerstraat 21-25 , 2800 Mechelen

 • Kinderwerking: Bo Verhaegen
 • Tienerwerking: Iliass Akean

Contactgegevens Sectorverantwoordelijke Centrum

Stevens Elke
Sectorverantwoordelijke Centrum/ kinder- en tienerwerking T’ Hofke
Hamerstraat 21-25, 2800 Mechelen
T  015 45 02 54
M 0485 12 15 18

 

4. Lokale Dienstencentra (Sociaal Huis Mechelen) 

Het Sociaal Huis Mechelen heeft maar liefst vijf lokale dienstencentra in Mechelen. In Mechelen Zuid vind je er twee nl. Den Abeel en De Smis.

Je bent er meer dan voor een babbelontspanning, om iets bij te leren, voor een lekkere en gezonde maaltijd of een verfrissend of hartverwarmend drankje.

Je vindt er ook een luisterend oor en informatie over alle diensten van het centrum. We helpen je graag verder als je moeilijkheden hebt met administratie, belastingen… 

Heb je zin om deel te nemen, neem dan vlug een kijkje op de activiteitenkalender. Benieuwd van welke heerlijke maaltijden op het menu staan in jouw dienstencentrum? Je kan je kan er elke dag genieten van een menu (soep/maaltijd/dessert) aan een democratische prijs.

Het Sociaal Huis Mechelen kiest er ook voor om dicht bij de burger te staan en pro actief in te spelen op vragen en behoeften. De zorgcoach neemt hierbij een centrale plaats in. Hij/zij is een ervaren maatschappelijk werker die vanuit een lokaal dienstencentrum functioneert en bij wie je voor elke zorgvraag terecht kan. Hij/zij begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van het Sociaal Huis zoals  schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, minder mobielen  centrale en serviceflat. De zorgcoach zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. Hij/zij blijft betrokken tot het probleem opgelost of de vraag beantwoord is.

Contactgegevens (Lokaal dienstencentrum Den Abeel)

Hilde Van Overstraeten
Dienstencentrumleider Den Abeel
Jozef Verbertstraat 61
2800 Mechelen
T 015 44 65 90
denabeel@sociaalhuismechelen.be

Contactgegevens (lokaal dienstencentrum De Smis)

Daneels Lies
Dienstencentrumleider De Smis
Leuvensesteenweg 129
2800 Mechelen
T 015 42 08 11
E desmis@sociaalhuismechelen.be

Meer info Sociaal Huis:

www.sociaalhuismechelen.be

Zorgcoach Sociaal Huis

Het Sociaal Huis Mechelen kiest er voor om dicht bij de burger te staan en pro actief in te spelen op vragen en behoeften. De zorgcoach neemt hierbij een centrale plaats in. Hij/zij is een ervaren maatschappelijk werker die vanuit een lokaal dienstencentrum functioneert en bij wie je  voor elke zorgvraag terecht kan . Hij/zij begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van het Sociaal Huis zoals  schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, minder mobielen  centrale en serviceflat. De zorgcoach zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. Hij/zij blijft betrokken tot het probleem opgelost of de vraag beantwoord is.

Contactgegevens:

Leen Schoolmeesters ( zorgcoach)
Lokaal dienstencentrum Den Abeel
Jozef  Verbertstraat 61
2800 Mechelen
T 015 44 65 93
zorgcoach.zuid@sociaalhuismechelen.be

 

 

5. Mobiel Jeugdwerk ROJM  (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen)

De straat blijft een belangrijke plek om jongeren te bereiken. Het Mobiel jeugdwerk wil op de eerste plek een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit is vaak een werk van lange adem! De medewerkers willen voor de jongeren open staan en treden vooral tijdens fuiven en happenings. Het mobiel jeugdwerk: hulp bij individuele problemen, bemiddelingen in conflicten en contact met jongeren, de jongeren beschermen tegen racisme,  de jongeren weerhouden van stommiteiten,…

Contact en info ROJM

Hakim Rabhi en Abdelkader Dahman
E. Tinellaan 4
T 015 33 94 55
rojm@rojm.be
www.rojm.be

 

6. Straathoekwerk

 Het straathoekwerk richt zich tot mensen of groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. De relatie tussen deze mensen en maatschappelijke voorzieningen (bv. huisvesting tewerkstelling, onderwijs,…) is geschaad, gebroken of onbestaand. Zij zijn of worden sociaal uitgesloten. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele welzijnswerkvorm. Respect voor de vragen, de behoeften, de waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep staat centraal. Straathoekwerkers zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, namelijk in cafés, op straten en pleinen, in parken...

Voor welke problemen kan je een straathoekwerker aanspreken?

Iedereen kan met elke hulpvraag bij een straathoekwerker terecht (problemen met huisvesting, alcohol- en/of druggebruik, financiële problemen...). Straathoekwerkers zijn positief en vellen geen oordeel op basis van taal, waarden en normen of gedrag. Dat wil niet zeggen dat ze bepaald gedrag goedkeuren, maar ze bieden wel een luisterend oor aan mensen die hulp vragen. Afhankelijk van de problematiek verwijzen en begeleiden de straathoekwerkers door naar de juiste instanties.

Waar werken ze?

In Mechelen zijn er drie straathoekwerkers actief. De uitvalsbasis is het Huis voor Preventie en Veiligheid. 

Contact en info Straathoekwerk

Huis van de Preventie en Veiligheid
Befferstraat 34, 2800 Mechelen.
Jan Beukelaers en Peter Liekens (Centrum)
Vincent Detaeye (Nekkerspoel en Tervuursesteenweg)
T 015 29 83 88
straathoekwerk@mechelen.be

 

 

7. Wijkpolitie

De wijkagenten onderhouden nauwe contacten met de bevolking.

Zij treden bemiddelend op en zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.

Contact en info Wijkpolitie

Lokale politie Mechelen - GGPZ - Wijkadministratie
Frederik de Merodestraat 88
T 015 464 164
ggpz@politiemechelen.be
www.politiemechelen.be (wijkwerking)

Overzicht zitdagen wijkagent

Mechelen Zuid,  Wijkhuis Mechelen-Zuid, Dijkstraat 57- 2800 Mechelen

Iedere woensdagvoormiddag van 9u tot 10u. (Martine Van Evelghem)

Iedere dinsdag van 13u tot 14u. (Bastians Dorien)

Wijk Arsenaal, LDC De Smis, Leuvensesteenweg 129 -2800 Mechelen

Iedere dinsdag van 13u tot 14u. (Soli)

Wijk Tervuursesteenweg, Wijk-en dienstencentrum Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61- 2800 Mechelen

Iedere dinsdag van 13u tot 14u. (Ivo Van Seuningen)

 

De medewerkers van de sociale dienst van Woonpunt Mechelen hebben ieder hun eigen permanentie per gebied. Voor gebied Zuid is dit elke dinsdagnamiddag tussen 14u en 15u in Den Abeel. Huurders kunnen er terecht met alle mogelijke vragen en meldingen rond huishuur, gezinssamenstelling, verhuizen, renovatie, leefbaarheidsproblemen betalingsmogelijkheden.

De permanentie in Den Abeel is er voor de huurders van zowel appartementen in de Abeelstraat, M. Gandhistraat, Vennekant en Kruisbaan als de woningen in Mechels Veld, M. Gandhistraat en J. Verbertstraat, K. Cardijnstraat en Tervuursesteenweg. 

Wie informatie wil over een aanvraag voor een sociale woning kan terecht op het hoofdkantoor van Woonpunt

Contact Woonpunt Mechelen hoofdkantoor

Plein der Verenigde Naties 8
T 015 28 09 30
info@woonpuntmechelen.be
www.woonpuntmechelen.be 

Sociale dienst

Karin Lauwers
T 015 28 09 40
karin.lauwers@woonpuntmechelen.be

Permanentie: maandagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur op kantoor

Meer info:

http://www.woonpuntmechelen.be/nl/wat-doen-wij/

 

9. Interessante Contactgegevens Meldingen

 • Via dit formulier kan je een melding, klacht of voorstel overmaken aan de stadsdiensten.
 • Voor meldingen rond het openbaar domein (sluikstort, verzakking in voetpad/wegdek, beplantingen,...) kan je gratis bellen naar 0800 2 0800 

Meldingsmogelijkheden bij andere bevoegde overheden: 

 

10. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw

Samenlevingsopbouw is gestart met een nieuw project: Schoolstart!

Het project Schoolstart ondersteunt jonge kwetsbare gezinnen in de wijk Tervuursesteenweg en zorgt voor betere onderwijskansen van de kleuters.

We doen dit aan de hand van onderstaand aanbod:

 • Ondersteunen bij schoolkeuze en inschrijving in de kleuterschool: tijdens huisbezoeken, permanentiemomenten en groepsactiviteiten ondersteunen we ouders bij hun schoolkeuze en de inschrijving van hun kind in de kleuterschool. We doen dit aan de hand van materialen als de Onderwijskiezer, brochure ‘Basis en secundair onderwijs in Mechelen’ en LOP-brochure ‘Kleintjes worden snel groot!’. Op vraag van ouders kunnen vrijwilligers ter ondersteuning meegaan bij de inschrijving. Daarnaast kunnen we, in samenwerking met de scholen, scholen bezoeken om ouders te laten kennismaken met de werking van de kleuterschool.
 • Praktische hulp – doorverwijzing:ouders kunnen steeds hun vragen en/of noden bespreken met de opbouwwerker of de vrijwilligers. We zoeken antwoorden op hun vragen, bieden praktische ondersteuning of leiden hen toe naar hulpverlening.
 • Speeltijd:elke dinsdagvoormiddag  kunnen ouders met hun peuter komen spelen van 9u tot 12u in wijkcentrum Den Abeel (Jozef Verbertstraat 61). Er is een gevarieerd gamma van speelgoed en boekjes. Elke week focussen we ons op een bepaald thema, zoals samenspelen, gezonde voeding, bewegen, Aansluitend is er een permanentiemoment.
 • Ouderbabbels:  twee keer/ maand (1 keer ’s avonds, 1 keer overdag) komen we met een groep ouders samen in wijkcentrum Den Abeel om samen te praten, ontspannende activiteiten te doen of een vormingsavond te volgen.
 • Bezoektijd:tijdens 10 huisbezoeken werken we, samen met vrijwilligers, rond het vergroten van ouderbetrokkenheid en de sociale-, cognitieve- en taalvaardigheden van peuters. Hiervoor maken we gebruik van prentenboeken, knutselgerief, spelletjes, ...  Elk huisbezoek werken we rond een bepaald thema.

Heb je interesse in Schoolstart of heb je er een vraag over? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Contactpersoon

Stéphanie Vandenbossche
T 015 20 13 75
0494 53 14 73
www.samenlevingsopbouw-ap.be

SAMENLEVINGSOPBOUW Antwerpen provincie vzw

 

 

 

Samenlevingsopbouw is gestart met een nieuw project: Schoolstart!

 

Het project Schoolstart ondersteunt jonge kwetsbare gezinnen in de wijk Tervuursesteenweg en zorgt voor betere onderwijskansen van de kleuters.

We doen dit aan de hand van onderstaand aanbod:

 • Ondersteunen bij schoolkeuze en inschrijving in de kleuterschool: tijdens huisbezoeken, permanentiemomenten en groepsactiviteiten ondersteunen we ouders bij hun schoolkeuze en de inschrijving van hun kind in de kleuterschool. We doen dit aan de hand van materialen als de Onderwijskiezer, brochure ‘Basis en secundair onderwijs in Mechelen’ en LOP-brochure ‘Kleintjes worden snel groot!’. Op vraag van ouders kunnen vrijwilligers ter ondersteuning meegaan bij de inschrijving. Daarnaast kunnen we, in samenwerking met de scholen, scholen bezoeken om ouders te laten kennismaken met de werking van de kleuterschool.

 • Praktische hulp – doorverwijzing: ouders kunnen steeds hun vragen en/of noden bespreken met de opbouwwerker of de vrijwilligers. We zoeken antwoorden op hun vragen, bieden praktische ondersteuning of leiden hen toe naar hulpverlening.

 • Speeltijd: elke dinsdagvoormiddag  kunnen ouders met hun peuter komen spelen van 9u tot 12u in wijkcentrum Den Abeel (Jozef Verbertstraat 61). Er is een gevarieerd gamma van speelgoed en boekjes. Elke week focussen we ons op een bepaald thema, zoals samenspelen, gezonde voeding, bewegen, Aansluitend is er een permanentiemoment.

 • Ouderbabbels:  twee keer/ maand (1 keer ’s avonds, 1 keer overdag) komen we met een groep ouders samen in wijkcentrum Den Abeel om samen te praten, ontspannende activiteiten te doen of een vormingsavond te volgen.

 • Bezoektijd: tijdens 10 huisbezoeken werken we, samen met vrijwilligers, rond het vergroten van ouderbetrokkenheid en de sociale-, cognitieve- en taalvaardigheden van peuters. Hiervoor maken we gebruik van prentenboeken, knutselgerief, spelletjes, ...  Elk huisbezoek werken we rond een bepaald thema.

Heb je interesse in Schoolstart of heb je er een vraag over? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

 

Contactpersoon:

 

Stéphanie Vandenbossche

015 20 13 75

04794 53 14 73

www.samenlevingsopbouw-ap.be

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.