Startdatum
29 augustus 2016
Einddatum
15 juli 2018

De Binnendijle aan de Mechelse Zandpoortvest zal in 2018 terug bovengronds stromen. De oevers worden heringericht voor ongedwongen beleving en gebruik. Het plein krijgt een groene invulling met voldoende mogelijkheid om langs het water te verpozen.

Aan zuidelijke zijde van de Dijle komt een flauwe bloemrijke oever, aan noordelijke zijde een plein dat aansluit op het toegangsplein van de nabijgelegen hogeschool. Vanaf het plein aan de hogeschool zullen grote natuurstenen traptreden en een zachte helling naar een aangename ruimte aan het water leiden. Zittreden bieden aangename rustpunten langs de Binnendijle. Aan een nieuwe aanlegsteiger tussen het riet kunnen kleine vaartuigen aanmeren. Nieuw aangeplante statige bomen versterken het groene karakter van het plein. 

Het voorontwerp voor de werken werd al in 2013 opgemaakt door studieteam SBE – OMGEVING – ARA. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,8 miljoen euro (incl. btw). Waterwegen en Zeekanaal NV en de Stad Mechelen zullen elk de helft van de kosten dragen. De uitvoerende aannemer is de firma Ghent dredging.

Praktische informatie

De bushalte ter hoogte van de werfzone is verplaatst naar Thomas More iets verderop. Hiervoor wordt er parkeerverbod gezet. Op de huidige bushalte is het fiets- en voetpad gemaakt worden.

Door de werken zijn de 112 parkeerplaatsen verdwenen. Ze worden ruimschoots gecompenseerd door de 200 extra parkeerplaatsen die op de tweede verdieping van Zandpoortvest Parking 2 werden gerealiseerd.

De frituur staat nu tussen de Thomas More Hogeschool en de jeugdherberg.