Gepubliceerd op:
28
april
2021

Dit preventieteam herken je aan hun nieuwe indigo uniform. De Buitengewone OpsporingsAmbtenaren zijn handhavers, maar gaan in de eerste plaats sensibiliseren, informeren en signaleren. Heb je een vraag of een probleem? Spreek hen zeker aan.

Nieuw uniform

De indigo kleur ligt tussen het paars van de gemeenschapswachten en het fel blauw van de politie. Zo vormen ze ook in het straatbeeld een schakel tussen deze twee partijen.

Versterking van het politieteam

Het team ondersteunde het politieteam al in het handhaven van de GAS-boetes. En gaat hen nu ook mee helpen bij inbreuken op  ‘Stilstaan en parkeren’. Zo krijgt de politie op haar beurt de kans om meer mankracht te verschuiven naar grotere problemen. 

Handhaven én sensibiliseren

Daarnaast controleren de BOA’s ook op 'Inname Openbaar Domein' bijvoorbeeld wanneer een container op de openbare weg is geplaatst. De BOA's bieden ook ondersteuning bij evenementen, ondersteunen de gemeenschapswachten in hun ronde om pleintjes en parken te openen en sluiten én signaleren overlast.
De BOA's koppelen steeds terug naar de gemeenschapswachten om met sensibiliserende acties aan de slag te gaan.  Ze bekijken ook met de politie hoe er gericht en efficiënt gehandhaafd kan worden.