De stad Mechelen bezit talrijke beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast is de stad rijk aan waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed.

Al deze gebouwen getuigen van een rijk verleden, maar maken ook onafscheidelijk deel uit van onze huidige leefomgeving.

Stad Mechelen hecht veel belang aan de instandhouding van dit bouwkundig erfgoed. We streven naar een maximaal behoud van bouwhistorische en stadslandschappelijk waardevolle panden.