Praktisch

Waar en wanneer

Basisonderwijs:

Als buddy ga je één of twee keer per week naar de school van je leerling. Dit is telkens na schooltijd en duurt ongeveer een uur. 

Secundair onderwijs:

Afhankelijk van je eigen thuis- en/of werksituatie kan je, voor de begeleiding van een secundaire scholier, kiezen tussen het geven van begeleiding op school of via videochat. Videochat gebeurt op het beveiligde leerplatform van de school of via 'Whereby'. Dit laatste videoplatform is beveiligd en conform de privacyregels.

Je gaat ook minstens één keer (per semester) bij je leerling aan huis om samen met zijn of haar ouders te bespreken hoe de begeleiding verloopt, of er nog vragen zijn en hoe je kan samenwerken tot een groter welbevinden van hun kind op school. Deze ouderbetrokkenheid is erg belangrijk. Gelijke onderwijskansen zijn niet enkel de verantwoordelijkheid van de leerkracht of de directie, maar ook van de ouders.

Vrijwilligerswerk of stage

Buddy zijn kan zowel op vrijwillige basis als in het kader van een stage. Verscheidene opleidingen spannen zich mee in voor het Buddy-project en plannen dit binnen het kader van een engagements- of diversiteitsstage.  

Als vrijwilliger kan je kiezen welke doelgroep je het liefst zou begeleiden ( leerjaren lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs), maar ben je buddy in het kader van je stage, dan wordt de doelgroep vanuit je opleiding bepaald. Een student 'Professionele Bachelor Leerkracht Lager Onderwijs' zal bijvoorbeeld buddy zijn in het lager onderwijs.

Als vrijwilliger kies je zelf of je één of twee keer per week wil begeleiden. Bij een stage is dit afhankelijk van de opleiding en de nodige stage-uren.

Vereisten

  • Je bent minstens 18 jaar
  • Je hebt affiniteit en/of ervaring met het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren en/of met onderwijs
  • Je hebt een goede Nederlandse taalvaardigheid
  • Je engageert je voor een deelname van minstens één semester
  • Je kan een blanco attest 'goed gedrag en zeden' voorleggen
     

Verwachtingen

  • We zoeken sociaal geëngageerde studenten/vrijwilligers die elke week en gedurende minstens één semester buddybegeleiding willen geven.
  • We verwachten je aanwezigheid op de vormingsdag en op intervisiemomenten.
  • We rekenen op een goede communicatie met de projectcoördinator, de stagecoördinator, het school en de  ouders.

Inschrijving en procedure 

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier onder de knop 'word buddy' rechts op deze site. Nadien neemt een projectmedewerker contact met je op. In het geval van vrijwilligerswerk houden we graag een kennismakingsgesprek en gebeurt de toewijzing van een school nadien. Bij een stage organiseren we een gezamelijk onthaalmoment en kennen we aansluitend een school toe. 

Vergoeding en verzekering

Buddy's zijn vrijwilligers die zich gratis engageren om kinderen en jongeren te begeleiden. Dat wil niet zeggen dat buddy's voor dit engagement niets in de plaats krijgen. Naast de enorm leerrijke en fijne ervaring, krijgt elke buddy aan het einde van elk schooljaar, indien gewenst, een getuigschrift. 

Voor elke vrijwilliger wordt een vrijwilligerscontract opgemaakt. Dat zorgt ervoor dat je verzekerd bent tijdens je verplaatsing van en naar de school, en tijdens de sessie zelf.

We vragen ook om ons een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) te bezorgen, dit is het vroegere bewijs van "goed gedrag en zeden".

Nog vragen?

Is het nog niet helemaal duidelijk, of wil je nog extra informatie? Ga dan eens kijken bij onze veel gestelde vragen of neem gerust contact met ons op.