Ondersteuning

Als Buddy ben je niet alleen. Regelmatig organiseert Buddy Mechelen activiteiten waar je gratis vorming kan volgen en de andere Buddy’s kan ontmoeten. Zo verbindt Buddy Mechelen zich ertoe om per semester volgende momenten te verzorgen:

  • Startavond
  • Vorming
  • Intervisie

Opstartmoment in september en januari

Op het opstartmoment worden alle vrijwilligers uitgenodigd. Tijdens deze avond wordt het doel en de werking kort toegelicht. Daarna verdiepen we de opdracht van een buddy en verduidelijken we hoe je aan welbevinden en betrokkenheid kan werken op school.

Vorming

Om de buddy-ervaring te versterken en de coaching te verbeteren organiseren we regelmatig navormingen. Op basis van je eigen vragen en noden kan je kiezen uit een breed aanbod aan thema's. Je doet trouwens niet alleen interessante en relevante kennis en inzichten op tijdens de vormingen, je leert ook andere buddy’s kennen.

Intervisiemomenten

Per semester wordt er een gezamelijk intervisiemoment georganiseerd voor alle actieve buddy's. We vertrekken vanuit leervragen en knelpunten die buddy's zelf ervaren tijdens de begeleiding. Leren van, met en door elkaar staat centraal.

Een intervisiemoment kan ook plaatsvinden op de school van de leerling en dient als feedbackmoment en ervaringsuitwisseling tussen buddy en de betrokken schoolcoördinator.