Ondersteuning

Opstartmoment 5 februari 2019

Het eerstvolgende opstartmoment vindt plaats 5 februari 2019 van 19u – 21u30, Zaal Wollebrandt (2.14) Stadhuis Mechelen. Op het opstartmoment worden zowel jij als beginnende buddy als jouw schoolcoördinator uitgenodigd. Tijdens deze avond wordt het doel en de werking kort toegelicht. Daarna verdiepen we de opdracht van een buddy en verduidelijken we hoe je aan welbevinden en betrokkenheid kan werken op school. Na de pauze maak je kennis met jouw schoolcoördinator van je buddyschool en kan je meer concrete afspraken maken.

Infomoment 

Aan het begin van elk semester vindt er een opstartmoment plaats. Tijdens dit infomoment, voorafgaand aan de buddysessies, krijgen de buddy’s een algemene introductie van het project. Er wordt informatie gegeven over de doelen en de inhoud van het project. De buddy maakt dan ook kennis met de buddycoördinator. De verwachtingen naar de verschillende partijen toe worden duidelijk gemaakt en er is ruimte voor vragen. 

Vorming

Om de buddy-ervaring te versterken en de coaching te verbeteren organiseren we regelmatig navormingen. Op basis van je eigen vragen en noden kan je kiezen uit een breed aanbod aan thema's.  Je doet trouwens niet alleen interessante en relevante kennis en inzichten op tijdens de vormingen, je leert ook andere buddy’s kennen.

Intervisiemomenten

Een intervisiemoment vindt plaats op de school van de leerling en dient als feedbackmoment, ervaringsuitwisseling en er wordt de buddytijd besproken met de schoolcoördinator. 

Bij een intervisiemoment vertrekken we vanuit de leervragen en de knelpunten die buddy’s zelf ervaren. Leren van, met en door elkaar staat centraal.