Stad Mechelen organiseert opnieuw de projectoproep 'Sluit de Cirkel' voor ondernemers en organisaties die de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire stad versnellen. De geselecteerde projecten krijgen een professionele ondernemersbegeleiding bij Switchrs en een dienstverleningstraject voor ondernemers door Thomas More Research, in het kader van de activiteiten van Circulaire hub regio Mechelen.

Verloop Sluit de Cirkel traject

Het indienen van projecten is afgesloten. Momenteel worden de kandidaten gekozen. De definitieve selectie wordt op 15 maart bekend gemaakt. Onderstaand vind je het verloop van dit traject.

 • 28 februari 2023: deadline indiening
 • 2 maart 2023 tussen 9 en 17 uur:  mondelinge toelichting idee aan jury door kandidaten
 • 15 maart 2023: bekendmaking selectie deelnemers
 • 24 maart 2023, 10 tot 13 uur: kick-off van begeleiding. Kennismaking met de partners van Circulaire Hub Regio Mechelen, Switchrs en andere deelnemers
 • 27 maart – 31 augustus: Periode waarin de projectbegeleiding moet plaatsvinden. Dit zijn 5 halve werkdagen.
 • 12 juni (15u) 2023- Ondervoorbehoud adviesraad rond financiering
 • 7 september 2023 (13.30uur-17uur) ondervoorbehoud crowdfundingsessie
 • 11 September 2023, 17-20 uur: peerreview
 • Begeleiding van je pitch: concrete timing volgt later
 • 30 november 2023: pitch van case door deelnemers op netwerkevent #2800Circulair

Waarom deze oproep 'Sluit de Cirkel'?

Stad Mechelen wil de transitie naar een klimaatneutrale stad en circulaire economie versnellen. Daarom organiseren we de oproep ‘Sluit de Cirkel’ voor de tweede maal. De focus van deze oproep ligt op circulaire businessmodellen. We bieden ondernemers en organisaties een diepgaand begeleidingstraject op maat aan. Met als doel het (verder) uitwerken van een circulair businessplan of prototype. Dit doen we binnen de activiteiten van de Circulaire Hub Regio Mechelen. En met de steun van ESF en Vlaanderen Circulair.

Voor wie?

Deze oproep is voor ondernemers en organisaties, partnerschappen van ondernemers of partnerschappen tussen ondernemers en andere organisaties (burgercollectieven, vzw's, …) die een product of dienst willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. En dit in de voedings-, bouw-, meubel-, textiel- en interieursector. Zij volgen de principes van de 10 R’en. Ook vernieuwende realisaties over hernieuwbare of herbruikbare verpakkingen of innovatieve afvalophaling ifv hoogwaardige valorisatie van het afval binnen verschillende sectoren zijn welkom. Het idee moet de onderzoeksfase voorbij zijn. Een product of dienst is realiseerbaar binnen een 100 dagen plan.  

Daarnaast willen we met het project Circulaire hub regio Mechelen ook tewerkstelling genereren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vierde van de nieuwe jobs in circulaire economie is geschikt voor deze doelgroep. We verwelkomen dus ook indieningen door maatwerkbedrijven of partnerschappen met de sociale economie. Of het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is geen vereiste, maar wel een pluspunt.  

Wat zit er in de prijzenpot? 

Vijf kandidaten krijgen gratis professionele begeleiding van Switchrs (periode april-september), dankzij de financiering van de Circulaire hub regio Mechelen. Dit consultancybureau heeft ruime expertise in het op maat begeleiden van ondernemers rond strategische, duurzame en circulaire innovatieprojecten. Daarnaast delen we ook dienstverlening vanuit Thomas More Research uit, op maat. Alle kandidaten kunnen sowieso ook beroep doen op de expertise van het Circulaire Ondernemersloket dat is opgericht door Stad Mechelen i.s.m. Thomas More Research (Creative and Innovative Business Research), Unizo provincie Antwerpen, en Ecoso vzw. Elke partner brengt zijn eigen expertise in, afhankelijk van de noden van de ondernemer, en we kunnen ook doorverwijzen naar VLAIO voor specifieke trajecten. We laten je dus niet los, maar gaan mee op zoek naar wat je nodig hebt op dat moment.

De geselecteerden  worden ook begeleid bij de uitwerking van hun idee richting een realiseerbaar concept en een projectpresentatie (pitch voor investeerders, voor subsidies, …) tijdens de maand november.  Deze projectvoorstelling zullen de laureaten ook brengen tijdens het netwerkevent van #2800Circulair op donderdag 30 november 2023.

Het begeleidingstraject door Switchrs bestaat uit maximaal 5 individuele workshops van telkens een halve dag, gaande van ‘je concept aanscherpen’ tot ‘succesvol pitchen. Waarbij telkens huiswerk wordt meegegeven ter voorbereiding.  De uren kunnen flexibel verdeeld worden tussen de indieners of de uitvoerders, naargelang de noden. Daarnaast krijgen de deelnemers de unieke kans om met de partners van Circulaire Hub Regio Mechelen in gesprek te gaan, feedback te vragen en ervaringen uit te wisselen. Zodat ze helemaal klaar zijn om hun businessidee succesvol te pitchen.

Voorwaarden voor deelname (ontvankelijkheid)

 • De deelnemer of één van de deelnemers uit een consortium heeft een vestiging in de regio Mechelen (maatschappelijke of bedrijfszetel), of wil een dienst of product in regio Mechelen lanceren. Impact op Regio Mechelen = Mechelen, Bonheiden, Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg en Willebroek is dus een must.
 • Het ingediende voorstel draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie, met oog op sociale impact, meer specifiek in de volgende sectoren:
  • voeding
  • bouw
  • textiel
  • meubels en interieur.
 • Ook nieuwe diensten en producten rond herbruikbare of innovatieve verpakkingen zijn welkom, of innovatieve selectieve afvalophaling en beleveringen ifv hoogwaardige valorisatie van reststromen
 • Indien de indiener een consortium betreft, engageert minstens 1 onderneming van het consortium zich als trekker die het gehele begeleidingstraject volgt
 • Communicatie m.b.t. het resultaat of het traject vanuit de ondernemer bevat de logobalk van project Circulaire hub regio Mechelen i.f.v. de financiering van de toegekende begeleiding.
 • De indiener moet bereid zijn om kennis te delen met andere starters of ondernemers die een gelijkaardig traject willen opzetten (peter- of meterschap aangaan)
 • De deelnemer geeft de toestemming dat hij/zij gefotografeerd wordt, dat deze beelden mogen gebruikt worden voor communicatie van Stad Mechelen en de Circulaire hub partners Thomas More Research, Unizo Antwerpen, en Ecoso vzw. Hij/zij doet hierbij afstand van alle rechten. De Stad en haar bovengenoemde partners mogen de beelden gebruiken in publicaties en/of op de verschillende stadskanalen, zonder de eer en goede naam van ondertekende te besmeuren. Stad Mechelen mag deze doorgeven aan derden, maar nooit voor politieke, religieuze of commerciële doeleinden. Steeds kaderend in de sfeer van het traject.

Criteria voor selectie

 • Eerste selectiecriterium is de circulaire innovatie of de mate waarin het voorstel bijdraagt tot een positieve impact op CO2-uitstoot, biodiversiteit, energie en waterhuishouding of mate waarin materialen in de economie worden gehouden. Scores worden toegekend op basis van de e aantallen cirkels die kunnen worden doorlopen en principe van hiërarchie over de R’en in  het circulair economisch model. Wordt er geschakeld naar een gebruiksmodel in plaats van een verbruiksmodel, wordt er gedacht aan modulair design,  of zet het project in op hernieuwbare grondstoffen?
 • Het tweede selectiecriterium is de sociale impact die de dienst of het product of het businessmodel met zich meebrengt op grondgebied Mechelen. Dit kan in termen van lokale tewerkstelling zijn, al dan niet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan ook in termen van partnerschappen, met sociale economie, of met alle betrokken stakeholders in de waardeketen, of in termen van het bereiken van de Mechelaars als consument op grote schaal. Zorg ervoor dat er een lokale verankering is. Specifieke aandacht voor tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en partnerschappen met sociale economie zijn een meerwaarde bij selectie, maar geen dwingende vereiste.
 • Het derde selectiecriterium is de maturiteit en groeimogelijkheid van het voorstel en de ondernemers achter het voorstel. Kan de ondernemer/organisatie pivoteren in functie van wijzigende marktvraag, nieuwe technologie en materialen, wetgeving, concurrentie...? Wat is de haalbaarheid van het voorstel, en kan dit voorstel op de voorziene begeleidingstijd effectief tot een werkbaar model of prototype komen dat gestart kan worden in het najaar? In hoeverre is er risico voor stopzetten van project omwille van financiële of andere hick-ups?

Belangrijke data

 • 28 februari 2023: deadline indiening
 • 2 maart 2023 tussen 9 en 17 uur:  mondelinge toelichting idee aan jury door kandidaten
 • 15 maart 2023: bekendmaking selectie deelnemers
 • 24 maart 2023, 10 tot 13 uur: kick-off van begeleiding. Kennismaking met de partners van Circulaire Hub Regio Mechelen, Switchrs en andere deelnemers
 • 27 maart – 31 augustus: Periode waarin de projectbegeleiding moet plaatsvinden. Dit zijn 5 halve werkdagen.
 • 12 juni (15u) 2023- Ondervoorbehoud adviesraad rond financiering
 • 7 september 2023 (13.30uur-17uur) ondervoorbehoud crowdfundingsessie
 • 11 September 2023, 17-20 uur: peerreview
 • Begeleiding van je pitch: concrete timing volgt later
 • 30 november 2023: pitch van case door deelnemers op netwerkevent #2800Circulair