Waarom deze subsidie 'Sluit de Cirkel'?

Stad Mechelen wil de transitie naar een klimaatneutrale stad en een circulaire economie versnellen. Daarom organiseren we (voorlopig éénmalig) deze oproep om circulaire businessmodellen uit te werken. Ondersteuning in de vorm van consultancy wordt geboden binnen de activiteiten van de Circulaire Hub Regio Mechelen voor het uitwerken van een businessplan of prototype, met steun van ESF en Vlaanderen Circulair. Voor leefbare businessmodellen wordt ook een financiële subsidie vrijgemaakt door Mechelen Klimaatneutraal, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in juni.

Voor wie?

Deze oproep is voor ondernemers en organisaties, partnerschappen van ondernemers of partnerschappen tussen ondernemers en andere organisaties (burgercollectieven, vzw's, …) die een product of dienst willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. En dit in de voedings-, bouw-, meubel-, textiel- en interieursector. Zij volgen de principes van de 10 R’en. Ook vernieuwende realisaties over hernieuwbare of herbruikbare verpakkingen binnen verschillende sectoren zijn welkom. 

Daarnaast willen we met het project Circulaire hub regio Mechelen ook tewerkstelling genereren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vierde van de nieuwe jobs in circulaire economie is geschiktvoor deze doelgroep. Denk dus bij de indiening van je voorstel ook aan mogelijkheden tot partnerschappen met sociale economie. Of het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is geen vereiste, maar een mogelijkheid. 

Wat zit er in de prijzenpot? 

De vijf beste deelnemers krijgen gratis professionele begeleiding van Switchrs (periode juli-november). Dit consultancybureau heeft ruime expertise in het begeleiden van ondernemers rond strategische, duurzame en circulaire innovatieprojecten.

Daarnaast kunnen de deelnemers ook beroep doen op de expertise van het Circulaire Ondernemersloket dat is opgericht door Stad Mechelen i.s.m. Thomas More Research (creative and innovative research), Unizo Antwerpen, en Ecoso vzw. Elke partner brengt zijn eigen expertise in, afhankelijk van de noden van de ondernemer, en we kunnen ook doorverwijzen naar VLAIO en/of VDAB voor specifieke trajecten.

De 5 laureaten worden begeleid bij de uitwerking van hun idee richting een realiseerbaar concept en een pitch (voor investeerders, voor subsidies, …).  Deze pitch zullen de laureaten ook brengen tijdens het netwerkevent van #2800Circulair op 1 december.

Het begeleidingstraject bestaat uit maximaal 5 individuele workshops van telkens een halve dag, gaande van ‘je concept aanscherpen’ tot ‘succesvol pitchen. Waarbij telkens huiswerk wordt meegegeven ter voorbereiding.  De uren kunnen flexibel verdeeld worden tussen de indieners of de uitvoerders, naargelang de noden. Daarnaast krijgen de deelnemers de unieke kans om met de partners van Circulaire Hub Regio Mechelen in gesprek te gaan, feedback te vragen en ervaringen uit te wisselen. Zodat ze helemaal klaar zijn om hun businessidee succesvol te pitchen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van juni 2022, wordt er tenslotte ook een subsidiebedrag van 75.000 euro vrijgemaakt dat na de begeleiding verdeeld wordt onder de laureaten om hun idee waar te maken. Dit is mogelijk gemaakt met de middelen van Stad Mechelen voor Klimaatacties voor ondernemingen (Mechelen Klimaatneutraal).

Voorwaarden voor indieners

 • De deelnemende ondernemer of één van de deelnemende ondernemers uit een consortium heeft een vestiging in de regio Mechelen (maatschappelijke of bedrijfszetel). Regio Mechelen = Mechelen, Bonheiden, Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg en Willebroek 
 • De dienst of het product dat men wenst uit te werken draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie (leidraad: 10 R’en). Meer specifiek in de volgende sectoren:
  • voeding
  • bouw
  • textiel
  • meubels en interieur.
 • Ook nieuwe diensten en producten rond herbruikbare of innovatieve verpakkingen zijn welkom
 • Lokale tewerkstelling en/of lokale verankering van de uitwerking van een dienst of product is een vereiste. Hierbij is specifieke aandacht voor tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en partnerschappen met sociale economie een meerwaarde bij selectie.
 • Indien de indiener een consortium betreft, engageert minstens 1 onderneming van het consortium zich als trekker die het gehele begeleidingstraject volgt
 • Communicatie m.b.t. het resultaat of het traject vanuit de ondernemer bevat de logobalk van project Circulaire hub regio Mechelen en Mechelen Klimaatneutraal i.f.v. de toegekende subsidies.
 • De indiener moet bereid zijn om kennis te delen met andere starters of ondernemers die een gelijkaardig traject willen opzetten (peter- of meterschap aangaan)
 • De deelnemer geeft de toestemming dat hij/zij gefotografeerd wordt, dat deze beelden mogen gebruikt worden voor communicatie van Stad Mechelen en de Soce Hub partners Thomas More Research, Unizo Antwerpen, en Ecoso vzw. Hij/zij doet hierbij afstand van alle rechten. De Stad en haar bovengenoemde partners mogen de beelden gebruiken in publicaties en/of op de verschillende stadskanalen, zonder de eer en goede naam van ondertekende te besmeuren. Stad Mechelen mag deze doorgeven aan derden, maar nooit voor politieke, religieuze of commerciële doeleinden. Steeds kaderend in de sfeer van het traject.

Criteria voor toekenning begeleiding en subsidies

De subsidie van 75.000 euro wordt niet gesplitst in 5 × 15.000 euro, maar kent een verhoudingsgewijze opsplitsing op basis van deze criteria, die ook gelden bij selectie ifv toekenning van begeleiding

 • De aantallen cirkels die kunnen worden doorlopen en principe van hiërarchie over de R’en. Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstoffengebruik.
 • De impact van het voorstel: het aantal Mechelaars en/of consumenten die je bereikt.
 • Aantal mensen die tewerkgesteld kunnen worden
 • Groeipotentieel:
  • potentieel voor sociale tewerkstelling bij opschaling
  • mogelijkheid tot implementatie naar steden of gemeenten
  • Mogelijkheid tot zelfbedruipend business model
  • De mate van innovatie. Bijvoorbeeld: ga je te werk met moeilijk te verwerken en/of moeilijk te recycleren producten/componenten/grondstoffen, ...

Belangrijke data

 • 19 juni (22u): deadline indiening - AFGESLOTEN
 • 28 juni (10u-14u): mondelinge toelichting idee aan jury door kandidaten
 • 30 juni: bekendmaking selectie deelnemers
 • 8 juli: kick-off van begeleiding. Kennismaking met de partners van Circulaire Hub Regio Mechelen, Switchrs en andere deelnemers
 • Juli - november: Periode waarin de projectbegeleiding moet plaatsvinden. Dit zijn 5 halve werkdagen.
 • 1 december: pitch van case door deelnemers op netwerkevent #2800Circulair en toekenning eventuele subsidies