Sinds 27 maart 2021 gelden er nieuwe regels voor handelszaken. Je kan op deze webpagina een overzicht vinden van deze maatregelen. Deze zullen ten minste gelden tot en met 25 april 2021.


Essentiële winkels en diensten

Essentiële winkels mogen open zonder afspraak voor klanten, mits naleving van de afstands- en hygiëneregels.

Over welke soort winkels gaat het?

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten, met inbegrip van winkels met babyproducten;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • kranten- en boekenwinkels;
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen;
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • winkels voor medische hulpmiddelen;
 • doe-het-zelfzaken;
 • tuincentra en boomkwekerijen;
 • bloemen- en plantenwinkels;
 • groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
 • winkels voor schrijf- en papierwaren

 Essentiële diensten mogen open zonder afspraak. Het gaat hierbij specifiek over dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noozakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten. 


Niet-essentiële winkels

Sinds zaterdag 27 maart 2021 mogen niet-essentiële winkels enkel nog werken op afspraak of via levering/click-and-collect en dit voorlopig voor een periode van 4 weken. 

Over welke winkels en diensten gaat het? 
Alle winkels die niet onder bovenstaande lijst (essentiële winkels) vallen. Alle diensten met uitzondering van essentiële diensten, diensten waar de afstand van 1,5 meter tussen dienstverlener en consument niet kan worden gegarandeerd en overige diensten.

Tijdens de uren van afspraak, blijft het relevante protocol van toepassing, of bij gebrek aan protocol, volgende minimale regels:

 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Gebruik hiervoor de affiches die je kan terugvinden op deze webpagina.
 • 1,5 meter afstand tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Er wordt maximaal met 2 mensen uit eenzelfde gezin samen gewinkeld.
 • Max. 1 klant per 10m².  Als de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte < 20m² bedraagt, is het toegelaten om 2 klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn sterk aanbevolen en verplicht indien SD regels niet kunnen worden nageleefd. In de binnenstad van Mechelen zijn mondneusmakers verplicht.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun afsprakenkalender. Deze kan ter controle opgevraagd worden. 
 • Middelen voor handhygiëne moeten ter beschikking van personeel en klanten staan.
 • De werkplaats en het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd.
 • Goede verluchting van de werkplaats
 • Contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt in functie van signaleren mogelijke besmetting.
 • Alcoholische dranken mogen tot en met 20u verkocht worden.
 • Nachtwinkels sluiten hun deuren om 22u.

Heb je een digitale afsprakentool? Bezorg ons de link via mechelenmeemaken@mechelen.be en wij nemen hem mee op in de overkoepelende website www.hamstereninmechelen.be/shoppenopafspraakinmechelen Zo maken we het de shopper makkelijk om zijn afspraak te reserveren in zijn favoriete winkels. 


Niet-medische contactberoepen

Vanaf zaterdag 27 maart 2021 dienen alle niet-medische contactberoepen de deuren opnieuw te sluiten en dit voorlopig voor een periode van 4 weken. 

Over welke niet-medische contactberoepen gaat het?

 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.

 Overige diensten

 • Fotografen mogen in hun studio meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor wat betreft personen van hetzelfde huishouden onderling, personen die een duurzaam contact onderhouden (knuffelcontact) en/of kinderen tot en met 12 jaar.
 • Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.
 • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
  • de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol (ook hier is dienstverlening aan en in huis toegelaten)