De handelszaken heropenen op 11 mei. Stad Mechelen werkte een actieplan uit met maatregelen om een veilige en vlotte heropening van de winkels te garanderen.  

Hou het veilig voor jezelf, je personeel en je klanten en voer deze richtlijnen uit, in je eigen handelszaak. Deze gelden voor alle handelszaken op grondgebied Mechelen. Het is niet alleen noodzakelijk, maar ook belangrijk voor je handelszaak dat klanten zich veilig voelen tijdens het winkelen in Mechelen.

Algemene richtlijnen

 1. Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de winkel, maar ook buiten aan de winkel tijdens het wachten. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…). Gebruik het openbaar domein, gelegen aan je handelspand, om veilige wachtrijen te creëren.  
 2. Op het openbaar domein dienen volgende richtlijnen steeds gerespecteerd te worden: 
  1. Verbod op het plaatsen van vlaggen, wimpels, uitstallingen, …
  2. Ten allen tijde moet er MINIMAAL 1,5 meter vrije doorgang behouden blijven voor voetgangers
  3. Levert dit een probleem, ga dan in overleg met uw buur
  4. Wachtrijen moeten zo goed mogelijk voor de eigen gevel (langs de vitrine) worden opgevangen
 3. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte in de winkel. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mogen meerdere klanten de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden. Werk daarbij met vloermarkering. 
 4. Werk met een maximum winkeltijd van 30 min voor je klanten.
 5. Duid buiten de winkel of in de etalage het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren, -mandjes of een ander voorwerp dat aftellen toelaat. Dit helpt je als uitbater, maar is ook duidelijk voor de shopper. 
 6. Zorg voor maximale hygiëne in de winkel en stel handgel ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de winkel (bijv. pashokjes kledingwinkel) of aan het verkooppunt.
 7. Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen. 
 8. Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden. 
 9. Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af. Denk bijvoorbeeld na over het invoeren van een afsprakensysteem voor je klanten. 
 10. Afficheer de algemene richtlijnen voor je klanten. Stad Mechelen stelt hier een downloadbare affiche en ander communicatiemateriaal ter beschikking. 
 11. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Veilig openbaar domein

Met de heropstart van de winkels zal het openbaar domein terug drukker gebruikt worden voor verplaatsingen naar bedrijven, winkels en als ontspanning. Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, neemt de stad enkele maatregelen.

Het openbaar domein wordt ingedeeld in verschillende zones, zijnde een gele, een oranje zone en een rode zone. Afhankelijk van de zone geldt er een andere aanpak in functie van infrastructurele maatregelen, verkeerstechnische maatregelen, mobiliteit, mate van toezicht en opgelegde maatregelen in en buiten de winkels zelf.

In een gele zone worden er niet direct grote problemen verwacht, maar houdt de stad wel de vinger aan de pols. Nadars kunnen eventueel op private parkings geplaatst worden.

In de oranje zones is er al meer kans op drukte en worden er meer voorzorgsmaatregelen genomen. Dit gaat in hoofdzaak om de Katelijnestraat en de Hoogstraat. Daar wordt ook gewerkt met belijning op het openbaar domein. De stedelijke diensten zullen deze belijning vanaf vrijdag 8 mei aanbrengen in de winkelgebieden van Mechelen. 

In de rode zone(dit is de winkeldriehoek OLV-straat, de Bruul, de IJzerenleen en de winkelwandelstraatjes) gelden uiteraard de meeste voorzorgsmaatregelen.

Overzicht maatregelen rode zone:

 • De Bruul wordt opgedeeld in vier stroken. De voetpaden worden de aanschuifzones. De middenstrook op de Bruul wordt voorzien als circulatiezone en opgedeeld in twee helften om de richting van de passage aan te geven.
 • De Bruul wordt tijdens de autoluwe uren tijdelijk fietsvrij gemaakt om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen. 
  - zaterdag: tussen 7.30u en 18u
  - op koopzondagen: tussen 13 en 18u
  Wandelen met de fiets aan de hand mag wel.
 • Waar de ruimte op de voetpaden te beperkt is, zullen tijdelijk parkeerplaatsen vrijgemaakt worden om te fungeren als aanschuifzones.

De stedelijke diensten zullen de belijning van wachtzones vanaf vrijdag 8 mei aanbrengen in de winkelgebieden van Mechelen. Als ondernemer met een handelspand in Mechelen, ook deeldorpen, kan je contact opnemen met Dienst Economie via economie@mechelen.be wanneer je graag een extra belijning van de wachtzone voor je handelspand aanvraagt. 

De Stad plaatst op strategische locaties fietsenstallingen, om te voorkomen dat fietsen tegen de gevels geplaatst worden en zo noodzakelijke ruimte van aanschuivende klanten innemen.

In de winkels in de rode zone worden naast de algemene richtlijnen van de hogere overheid naar social distancing ook nog een aantal extra richtlijnen opgelegd. 

 • De belijning van de wachtzone gebeurt in samenspraak met de stedelijke diensten. 
 • Aan de uitbaters wordt gevraagd de wachtrij van hun eigen klanten te monitoren. Waak erover dat je klanten de social distancing respecteren. Maak eventueel afspraken met de handelaars naast je om hier gezamenlijk voor in te staan. Samen staan we sterk. Sharing is caring! 

Om alles in goede banen te leiden, zullen de gemeenschapswachten preventief aanwezig zijn en ingrijpen waar nodig. Niet repressief maar sensibiliserend en sturend.

Meer informatie

Op zoek naar extra informatie of tips & tricks met betrekking tot heropening van je handelszaak? Neem dan zeker hier een kijkje: