Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd er door de Vlaamse Regering een noodfonds voor lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen opgericht. De stad Mechelen tracht via de beschikbare budgetten van dit fonds Mechelse jeugdverenigingen te ondersteunen en te stimuleren om activiteiten te organiseren. Op deze manier wil de stad bijdragen aan de heropstart en ervoor zorgen dat deze verenigingen hun basiswerking kunnen blijven garanderen. 

Het coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen werd opgericht en zal op 3 manieren de verenigingen ondersteunen. Eénzelfde jeugdvereniging kan een aanvraag indienen voor één of meerdere toelagen. 

Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende toelagen en bijhorende aanvraagformulieren. De uitgebreide voorwaarden om aanspraak te doen op deze ondersteuning en de toepassing ervan kan je allemaal nalezen in het reglement "Coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen". 

Toelage voor de zomeractiviteit 2021 voor het erkend Mechels jeugdwerk

Het erkend Mechels jeugdwerk kan éénmalig een toelage aanvragen ter ondersteuning van hun meerdaagse zomeractiviteit (kamp/speelplein) tijdens de zomervakantie van 2021. Alle aanvragen dienen ingediend te worden voor 30 juni 2021. Een aanvraag indienen doe je via dit formulier.

Toelage voor niet-recupereerbare kosten wegens annulering activiteit 

Er wordt een tussenkomst voorzien bij aantoonbare niet-recupereerbare kosten wegens de annulering van activiteiten in de periode van 1 september 2020 t.e.m. 30 augustus 2021. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenement voor de kas te spijzen dat last-minute werd afgelast door verstrenging van de coronamaatregelen. Je kan deze toelage maximaal tweemaal aanvragen. Het aanvraagformulier vind je hier. 

Ondersteuning jeugdactiviteiten in stedelijke infrastructuur 

Er is per jeugdvereniging een éénmalige tussenkomst voorzien voor de huur van één van de locaties op Transit M (Loods, Club, Hangar) voor een activiteit in de periode van 1 januari 2021 t.e.m. 30 augustus 2022. Hiervoor dien je via de website van Transit M een aanvraag te doen voor één van de locaties. Denk eraan om bij jouw aanvraag of de verdere afhandeling ervan het "coronaherstelfonds" te vermelden.

Toelage om de basiswerking te garanderen

Indien de basiswerking van de jeugdvereniging niet gewaarborgd kan worden en/of de leden financiële gevolgen ervaren voor het deelnemen aan de basiswerking (wekelijkse werking, kamp, ...) van de vereniging kan er een toelage aangevraagd worden. Vraag hier de toelage aan.