Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd door de Vlaamse Regering een noodfonds voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen opgericht, De stad Mechelen tracht via de beschikbare budgetten van dit fonds de erkende Mechelse sportverenigingen een financiële ondersteuning te geven om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen.

Er werden op 7 september 2020 twee reglementen in de Gemeenteraad goedgekeurd.

Stedelijk regelement inzake toelage coronafonds voor Mechelse sportvereniging

Met dit reglement krijgen de erkende Mechelse sportverenigingen op basis van de officële ledenlijst die werd ingediend bij de erkenningsaanvraag 2020 een toelage. Deze toelage wordt automatisch toegekend en hiervoor hoeft de vereniging geen administratie te doen.

Bekijk het reglement

 

Stedelijk reglement inzake toelage annulatie van sportevenementen naar aanleiding van het coronavirus

Dit reglement heeft tot doel om de erkende Mechelse sportverenigingen te ondersteunen, die hun sportevenementen dienden te annuleren ten gevolge de maatregelen rond het coronavirus. Hiervoor dient elke sportvereniging, per evenement, een aanvraag in te dienen, uiterlijk op 16 oktober 2020.

Let op: je kan hiervoor geen aanvraag meer indienen!

Bekijk het reglement