Er geldt een nachtelijk samenscholingsverbod voor meer dan 4 personen. Tussen middernacht en 5 uur 's morgens mag je je met niet meer dan 4 personen op de openbare weg en in de openbare ruimte bevinden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee en ook leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen met meer dan 4 personen verplaatsen. 

Overdag (tussen 5u en middernacht) mag je met max. 10 personen tegelijk op het openbaar domein samenkomen.

Nachtwinkels sluiten om 23u30

Het verbod op de verkoop van alcohol na 22u wordt opgeheven.