De coronacijfers blijven onverminderd stijgen. Daarom zijn er sinds maandag 19 oktober nieuwe maatregelen. De cafés en de restaurants moeten voorlopig hun deuren sluiten.

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet – en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet–alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u.

Alcoholische dranken mogen tot 20u samen worden aangeboden en/of geleverd worden met een afhaalmaaltijd. Uitsluitend leveren/aanbieden van alcoholische dranken is niet toegelaten als onderneming behorende tot de horecasector.

In elk geval moet het afhalen van maaltijden zo georganiseerd worden dat er geen wachtrijen ontstaan. Je mag alleen afhaalmaaltijden aanbieden wanneer je beschikt over de nodige toelating van het FAVV. Deze wetgeving blijft ook immers tijdens deze periode van kracht.

Het terrasmeubilair van je zaak plaats je binnen indien je hiervoor de ruimte hebt. Beschik je niet over voldoende ruimte, stapel je het meubilair op elkaar en zorg je ervoor dat derden hier geen gebruik van kunnen maken.

Heb je zelf een restaurant of café in Mechelen en heb je een take-away aanbod?

We verzamelen alle Mechelse ondernemers op www.hamstereninmechelen.be. Verschijn je ook graag op deze website? Bezorg ons een link naar je take-away aanbod en een leuke foto via mechelenmeemaken@mechelen.be of tag ons op Instagram @shoppeninmechelen.

Voor meer informatie over de geldende regels voor horecazaken

Voor verdere algemene informatie: www.info-coronavirus.be/nl/


Veilig openbaar domein

Algemeen

Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, neemt de Stad enkele maatregelen.

Er wordt op het openbaar domein extra ruimte vrijgemaakt voor terrassen. Waar mogelijk kan de horeca extra ruimte innemen t.o.v. het vergunde terras. De uitbreiding van de terraszone gold van 8 juni tot en met 31 oktober 2020. Deze termijn verlengen we nu naar 31 maart 2021. Voor deze inname moet je geen bijkomende aanvraag indienen bij dienst Economie, op voorwaarde dat je deze vooropgestelde principes volgt.

De algemene principes die je daarbij als horeca-uitbater dient na te leven zijn:

 • Min. 2 meter vrije doorgang voor voetgangers
 • Min. 4 meter vrije doorgang voor hulpdiensten – in een bocht moet extra ruimte voorzien worden
 • Parkeerplaatsen mogen niet worden ingenomen
 • Maximale verdubbeling van het terras van 100% en dit loodrecht voor het horecapand. Indien niet mogelijk om loodrecht op het horecapand uit te breiden, kan eenzelfde uitbreiding in m² ook gebeuren in de breedte, voor zover je hier als uitbater toestemming voor krijgt van je naastgelegen buur. Deze toestemming is steeds herroepbaar. Deze ruimte zet je in om je huidige terrascapaciteit op een veilige manier te kunnen uitstallen. Het is niet toegelaten je terrascapaciteit uit te breiden ten opzichte van de huidige situatie.
 • Parasols, een menubord en verwarmingselementen (zie verder voor regelgeving) zijn toegestaan indien zij de vrije doorgang en social distancing niet belemmeren. Alle andere attributen op het terras zijn in deze tijden verboden: wimpels, vlaggen, bloembakken …
 • In de uitgebreide zone mag je enkel tafels en stoelen plaatsen die makkelijk verplaatsbaar zijn. Het is niet toegestaan om in deze zone (semi)permanente elementen te plaatsen.

Voor de terraspleinen in de binnenstad en aan het station bracht de Stad, op basis van de bestaande terrasinplanting, de mogelijke uitbreidingen zelf in kaart. De uitbreidingen houden rekening met de hierboven vernoemde principes en het principe van gelijkheid. Horecazaken in gelijke situaties proberen we op eenzelfde manier te behandelen.

De plannen kan je aan de rechterzijde van deze pagina onder rubriek 'documenten' terugvinden.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan een horecazaak een afwijking krijgen t.o.v. bovengenoemde principes. (Indien men niet in de standaardprocedure valt van uitbreiding met max. 100% omwille van een specifieke ligging/omstandigheden). Deze moet je wel aanvragen bij dienst Economie via het aanvraagformulier. Bij twijfel vragen we je het aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen worden binnen de vijf werkdagen behandeld.

Deed je een aanvraag voor een afwijking t.o.v. bovengenoemde principes voor de periode 8 juni tot en met 31 oktober 2020 en wil je deze verlengen tot en met 31 maart 2021? Dan dien je hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen.

Eens je goedkeuring voor een afwijking hebt ontvangen, moet je deze goedkeuring duidelijk afficheren op een goed zichtbare plaats aan het raam, zodat handhaving op de hoogte is van de toegestane afwijking.

Winterterrassen

Gezien ook in deze winterperiode de maatregel van 1,5m afstand moet gerespecteerd worden (na heropening), is voor vele zaken de capaciteit binnen heel wat minder dan voorheen. Om dit verlies te compenseren, kan er op de vergunde terrassen – en in sommige gevallen ook op de uitgebreide zones – een winterterras gecreëerd worden. Lees er alles over in het artikel Actieplan Winterterrassen.

Maak je terras winterproof zonder extra aanvraag

Volgende elementen voor het creëren van een winterterras tijdens de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021, kunnen door iedere horecazaak worden voorzien op het vergunde terras en op de toegekende uitbreiding, zonder extra aanvraag/vergunning gezien het om een seizoenterras gaat:

 1. Losstaande elektrische (voorkeur infrarood) verwarmingselementen of verwarming in parasols of ecologische alternatieven zoals dekentjes, verwarmde kussens en andere. Opgelet: Het plaatsen van verwarmingselementen aan een gevel van een horecapand is niet mogelijk zonder omgevingsvergunning. Het plaatsen van losstaande gasbranders op je terras is niet toegelaten.
 2. Warme, witte LED-verlichting onder parasols of luifels.
 3. Op standaard vergund terras kan men bescherming voorzien tegen wind en regen door eigen vergunde parasols met elkaar te verbinden d.m.v. een parasolgoot. Men kan ook parasols van naastgelegen terrassen met elkaar verbinden indien hiervoor samenwerking is.
 4. Eveneens toegestaan zijn zijflappen aan vergunde luifels of parasols. Deze dienen in dezelfde kleur en kwaliteit te zijn als de vergunde luifel/parasol of (gedeeltelijk) transparant. In geen geval mag hiermee een volledig gesloten constructie gecreëerd worden. Minimum 1/3de moet transparant zijn en minimum 2 m dient volledig open te blijven (waarbij het plaatsen tegen een gevel als gesloten wand wordt aanzien). Een goede luchtcirculatie moet steeds vooropgesteld worden.

Opgelet: Er kan geen publiciteit aangebracht worden op eventuele zijflappen, tenzij na het bekomen van een Omgevingsvergunning.

Maak je terras winterproof mét aanvraag

Aanvraag winterterras

Men kan ook een standaard vergund terras (en eventuele uitbreiding) winterproof maken door het plaatsen van een tijdelijke constructie. Deze tijdelijke constructie kan je plaatsen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021. Voor deze constructie dien je een vergunning aan te vragen via dit formulier en te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Beperkt in termijn. Voor een maximum van 4 * 30 dagen per jaar volgens de voorschriften van de omgevingsvergunning (men kan de 2 laatste maanden van 2020 en 3 eerste maanden van 2021 aansluitend opnemen).
 2. Minimum 1/3de van de constructie moet transparant zijn en min. 2 lopende meter volledig open (waarbij het plaatsen tegen een gevel als gesloten wand wordt aanzien).
 3. Constructies zijn kwalitatief, de wanden zijn in een effen uitvoering in antraciet grijs, zwart, wit, beige of transparant (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein) zonder publiciteit.
 4. Partytenten zijn verboden (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein)
 5. Ondervloeren zijn onder geen enkele vorm toegelaten (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein)
 6. Verbod op eigen aankleding van tijdelijke constructie langs buitenzijde (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein). Mogelijkheid tot het aankleden van tijdelijke constructies wordt bekeken door Stad Mechelen i.s.m. Mechelen Feest.

Toekenning moet voorgelegd worden op het college van burgemeester en schepenen en zal bekendgemaakt worden ten laatste 18 dagen na indiening van het volledige dossier.

Voor langdurige innames met constructies of constructies die verankerd worden, dient een procedure via het omgevingsloket te verlopen.

Duurzame terrasverwarming

Mechelaars en bezoekers zijn binnenkort hopelijk terug welkom op gezellige winterterrassen in Mechelen. Een winterterras vraagt echter al gauw om verwarming. Als Stad die inzet op het klimaat, kiezen we hier voor duurzame terrasverwarming. De Stad en Horeca Mechelen stelden daarom reeds in 2020 dekens ter beschikking van de horecaondernemers. Deze partners gaan nu echter nog een stapje verder en bieden duurzame terrasverwarming aan in de vorm van verwarmde, oplaadbare kussens aan voordelig tarief. Meer informatie. Interesse? Bestel nu je verwarmde kussens

Zaterdagmarkt

Wijziging organisatie zaterdagmarkt
Vanaf 5 december zal de markt opnieuw doorgaan met zijn originele opstelling. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

De zaterdagmarkt gaat door vanaf 7u en eindigt om 13u. De markt wordt daarna ontruimd. De markt neemt ruimte in op volgende locaties: Grote Markt, Post, Schoenmarkt, IJzerenleen, D.Boucherystraat, Hallestraat, Befferstraat en Veemarkt.

Het openbaar domein wordt hierdoor drukker gebruikt. Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen en de extra ruimte voor terrassen te vrijwaren voor horecaondernemers, stelde Stad Mechelen een nieuw marktplan op.

We vragen u, als ondernemer, uitdrukkelijk het marktplan met de nodige aandacht te bekijken en ook in de praktijk rekening te houden met de ruimte die gecreëerd werd voor uw terras en de ruimte die nodig is om de zaterdagmarkt op een veilige manier te kunnen organiseren. Specifiek voor ondernemers op IJzerenleen benadrukken we nog even dat gevelterrassen tijdens de markt niet zijn toegelaten en dat de terrassen aan de kant moeten staan tegen het oprijden van de markt ’s morgens. Voor het afrijden van marktkramen vormen terrassen op IJzerenleen geen probleem.

Als u hierover nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met dienst Economie via economie@mechelen.be.


Pleinambassadeurs

Op terraspleinen wordt gewerkt met een ambassadeur per plein. Deze werd in onderling overleg tussen de Stad en Horeca Mechelen bepaald en zal voor het toegewezen plein de billijke opdeling van de extra toegevoegde ruimte in overleg met alle betrokken horecazaken op zich nemen.

HorecapleinNaamZaak
Grote MarktJonas BosmansBar Makadam
Steenweg/SchoenmarktMiriam Van DammeUnwined
Befferstraat/VeemarktChristian MichielsCosma
IJzerenleenEva EllegeestCroque 'n Roll
Vismarkt/NauwstraatRaf PauwelsBar Popular
KorenmarktPia IndigneChili Beans
BotermarktSilvie MellemansDe Botermet
Sint-Romboutskerkhof/WollenmarktMedhi MathloutiThe Chick
StationspleinPascal VanhimsteThe M-eatery
CultuurpleinJasper BennKuub