Horecazaken openden hun deuren op 8 juni. Stad Mechelen werkte een actieplan uit met maatregelen om een veilige en vlotte heropening van de zaken te garanderen.

Hou het veilig voor jezelf, je personeel en je klanten en voer deze richtlijnen uit, in je eigen zaak. Deze gelden voor alle HoReCazaken op grondgebied Mechelen. Het is niet alleen noodzakelijk, maar ook belangrijk voor je zaak dat klanten zich veilig voelen tijdens hun bezoek aan Mechelen.


Algemene Richtlijnen

 1. Respecteer zowel binnen als buiten de tafelafstanden van 1,5 meter. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…).
 2. Het gezelschap aan tafel dient beperkt te worden tot maximaal 1 huishouden en zijn gekozen bubbel van 5 personen, met een totaal maximum van 10 personen.  
 3. Zorg voor maximale hygiëne in de zaak voor je klanten en je personeel. Stel handgel ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in je zaak.
 4. Het dragen van een mondmasker voor je personeel is verplicht. Ook klanten moeten een mondmasker dragen in je zaak, behalve wanneer ze aan hun tafel zitten. Bij het binnen- en buitengaan of bij een bezoek aan het toilet is een mondmasker verplicht.
 5. Herinner je klanten eraan dat ze alleen zittend mogen consumeren.
 6. Respecteer het opgelegde sluitingsuur. Elke horecazaak sluit de deuren om 1u00. In de provincie Antwerpen geldt immers een nachtklok van 1u30 tot 5u.
 7. Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos betalen om cash geld te vermijden.
 8. Werk waar mogelijk met een reservatiesysteem en zorg ervoor dat je contactgegevens hebt van tenminste een klant aan elke tafel.
 9. Afficheer de algemene richtlijnen voor je klanten.

Voor meer specifieke informatie over het heropenen van je HoReCa zaak verwijzen we graag door naar je sectororganisatie HoReCa Vlaanderen en de website van FOD Economie.

HoReCa Vlaanderen stelde verder ook sectorfiches op. Die kan je hier downloaden voor drinkgelegenheden en eetgelegenheden.


Communicatiemateriaal

Essentieel voor het goede verloop van de heropening van je horecazaak is een duidelijke communicatie van jou als uitbater naar je klanten toe. Je ontvangt van stad Mechelen een communicatiepakket om je daarbij te helpen. In dit pakket vind je:

 • Een affiche met algemene richtlijnen. Hang de affiche op een duidelijk zichtbare plaats in je zaak. Je kan de affiche ook hier downloaden.
 • Een affiche voor aan de deur van je toiletten. Je kan de affiche ook hier downloaden.
 • Vier blocnotes met telkens 50 vellen. Hierop noteer je de contactgegevens van één referentiepersoon per tafel. Deze gegevens kunnen tot 14 dagen na het bezoek opgevraagd worden wanneer een contactonderzoek nodig blijkt.

Is je voorraad blocnotes op? Dan kan je een extra lading ophalen in het Huis van de Mechelaar, momenteel enkel op afspraak.


Veilig openbaar domein

Algemeen

Met de heropening van de HoReCazaken zal het openbaar domein terug drukker gebruikt worden. Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, neemt de stad enkele maatregelen.

Er wordt op het openbaar domein extra ruimte vrijgemaakt voor terrassen. Waar mogelijk kan HoReCa extra ruimte innemen t.o.v. het vergunde terras. De uitbreiding van de terraszone gaat in vanaf 8 juni tot en met 31 oktober 2020. Voor deze inname moet je geen bijkomende aanvraag indienen bij dienst Economie, op voorwaarde dat je deze vooropgestelde principes volgt.

De algemene principes die je daarbij als HoReCa-uitbater dient na te leven zijn:

 • Min. 2 meter vrije doorgang voor voetgangers
 • Min. 4 meter vrije doorgang voor hulpdiensten – in een bocht moet extra ruimte voorzien worden
 • Parkeerplaatsen mogen niet worden ingenomen
 • Maximale verdubbeling van het terras van 100% en dit loodrecht voor het horecapand. Indien niet mogelijk om loodrecht op het horecapand uit te breiden, kan eenzelfde uitbreiding in m² ook gebeuren in de breedte, voor zover je hier als uitbater toestemming voor krijgt van je naastgelegen buur.
  • Deze ruimte zet je in om je huidige terrascapaciteit op een veilige manier te kunnen uitstallen. Het is niet toegelaten je terrascapaciteit uit te breiden ten opzichte van de huidige situatie.
 • Parasols en een menubord zijn toegestaan indien zij de vrije doorgang en social distancing niet belemmeren. Alle andere attributen op het terras zijn in deze tijden verboden: wimpels, vlaggen, bloembakken …
 • In de uitgebreide zone mag je enkel tafels en stoelen plaatsen die makkelijk verplaatsbaar zijn. Het is niet toegestaan om in deze zone (semi)permanente elementen te plaatsen.

Voor de terraspleinen in de binnenstad en aan het station bracht de stad, op basis van de bestaande terrasinplanting, de mogelijke uitbreidingen zelf in kaart. De uitbreidingen houden rekening met de hierboven vernoemde principes en het principe van gelijkheid. Horecazaken in gelijke situaties proberen we op eenzelfde manier te behandelen.

De plannen kan je hier terugvinden.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan een HoReCazaak een afwijking krijgen t.o.v. bovengenoemde principes. (Indien men niet in de standaardprocedure valt van uitbreiding met max. 100% omwille van een specifieke ligging/omstandigheden). Deze moet je wel aanvragen bij dienst Economie via het aanvraagformulier. Bij twijfel vragen we je het aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen worden binnen de vijf werkdagen behandeld.

Eens je goedkeuring voor een afwijking hebt ontvangen, moet je deze goedkeuring duidelijk afficheren op een goed zichtbare plaats aan het raam zodat handhaving op de hoogte is van de toegestane afwijking.

Zaterdagmarkt

Wijziging organisatie zaterdagmarkt
Als onderdeel van fase 4 werd door de Nationale Veiligheidsraad het protocol met betrekking tot beperking op het aantal marktkramen versoepeld vanaf 1 juli. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing. 

Concreet wil dit zeggen dat de zaterdagmarkt in Mechelen in een nieuwe opstelling en tijdsindeling zal doorgaan vanaf zaterdag 4 juli. De zaterdagmarkt gaat door in de voormiddag vanaf 7u en eindigt om 14u. De markt neemt ruimte in op volgende locaties: Grote Markt, Post, Schoenmarkt, IJzerenleen, Botermarkt, D.Boucherystraat, Hallestraat, Befferstraat en Veemarkt. 

Het openbaar domein zal hierdoor drukker gebruikt worden. Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen en de extra ruimte voor terrassen te vrijwaren voor horeca-ondernemers, stelde Stad Mechelen een nieuw marktplan op. U kan de nieuwe plannen raadplegen op deze pagina. 

We vragen u, als ondernemer, uitdrukkelijk het marktplan met de nodige aandacht te bekijken en ook in de praktijk rekening te houden met de ruimte die gecreëerd werd voor uw terras en de ruimte die nodig is om de zaterdagmarkt op een veilige manier te kunnen organiseren. Specifiek voor ondernemers op IJzerenleen benadrukken we nog even dat gevelterrassen tijdens de markt niet zijn toegelaten en dat de terrassen aan de kant moeten staan tegen het oprijden van de markt ’s morgens. Voor het afrijden van marktkramen vormen terrassen op IJzerenleen geen probleem. 

Als u hierover nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met dienst Economie via economie@mechelen.be.


 

Registratieplicht

Deze verruimde registratieplicht wordt ingevoerd om een zo volledig overzicht te behouden van de klanten die de horeca-uitbating hebben bezocht met het doel een adequate contact tracing mogelijk te maken. Elke horecazaak moet dagelijks een overzicht maken met een duidelijke vermelding van de naam van de horecazaak op dit overzicht.

Het dagoverzicht moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Onmiddellijke registratie van elke klant met:
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer of e-mailadres
 • Tafelnummer of plaats in de zaak
 • Uur van aankomst en Uur van vertrek

Deze registraties moeten: 

 • steeds actueel zijn,
 • vier weken worden bijgehouden,
 • op eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten.

De horecaondernemer is vrij om de wijze waarop hij deze registratie uitvoert, te organiseren (digitaal, op papier,…).De horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening.

Onderstaande digitale tools die voldoen aan deze voorwaarden heeft de dienst economie teruggevonden:

Ik zit hier.be

Gratis

Registratieplicht.com

Eénmalig € 99,99

Ik ben bij.be

1ste maand gratis, nadien €20 excl. BTW

Zaza.rocks

Basissysteem kosteloos

www.gatehouse.be/nl/bezoekersregistratie

€20/maand

www.tablemanager.be/nl

€80/maand excl. BTW

Het is ook mogelijk om de klanten een papier te bezorgen dat ze kunnen invullen. Het lijkt ons beter geen boek aan te bieden waarbij de klanten hun gegevens moeten in noteren. Hierbij moet immers de balpen steeds ontsmet worden en kunnen de klanten ook zeer gemakkelijk de identiteit van de andere klanten zien. 

Download de papieren versie hier.


Pleinambassadeurs

Op terraspleinen wordt gewerkt met een ambassadeur per plein. Deze wordt in onderling overleg tussen de Stad en Horeca Mechelen bepaald en zal voor het toegewezen plein de billijke opdeling van de extra toegevoegde ruimte in overleg met alle betrokken HoReCazaken op zich nemen.

HORECAPLEINNAAMZAAK
Grote MarktJonas BosmansBar Makadam
Steenweg/SchoenmarktMiriam Van DammeUnwined
Befferstraat/VeemarktChristian MichielsCosma
IjzerenleenEva EllegeestCroque 'n Roll
Vismarkt/NauwstraatRaf PauwelsBar Popular
KorenmarktPia IndigneChili Beans
BotermarktSilvie MellemansDe Botermet
Sint-Romboutskerkhof/WollenmarktMedhi MathloutiThe Chick
StationspleinPascal VanhimsteThe M-eatery
CultuurpleinJasper BennKuub

Mobiliteit

Om een veilige heropening van horecazaken toe te laten in Mechelen werden er een aantal maatregelen genomen op vlak van mobiliteit:

 • Begijnenstraat wordt doodlopend op de Vismarkt van 11.30 tot 23u.
 • Op de Botermarkt geldt éénrichtingsverkeer.
 • Er komen extra fietsenstallingen op volgende locaties: Haverwerf en Zoutwerf.
 • De Vismarkt en Nauwstraat zijn fiets- (ook niet aan de hand) en autovrij van 11.30 tot 23u. We maken een uitzondering voor fietskoeriers.

Hygiëne en toiletten

Horecazaken dienen bij een heropening rekening te houden met het naleven van hygiënemaatregelen in de zaak zelf. Het veilig gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen door klanten staat hierbij voorop. Binnen in de zaak moet iedere horeca-uitbater zelf een systeem uitwerken zodat er geen files ontstaan. Het is ook aangewezen om één plaats minder binnenin te laten innemen, dan volgens de m² voorgeschreven, wanneer je terras-zitters gebruik wil laten maken van het toilet.

Stad Mechelen ondersteunt door ten minste tot 31 augustus 2020 vier extra toiletcontainers te plaatsen op het openbaar domein. Deze toiletcontainers zijn ook toegankelijk voor mindervaliden en kan je terugvinden op volgende plaatsen in de binnenstad:

 • Hallestraat
 • Post
 • Gebroeders Verhaegenstraat
 • Haverwerf