Waarborg

Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden overbruggingskredieten gewaarborgd blijven, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling, neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Meer info

COVID-19 waarborg

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot eind dit jaar, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Meer info


Leningen

Heropstartlening

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Meer info

Corona achtergestelde lening

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).
De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep.

Meer info

Handelshuurlening

Update 24/01: indieningstermijn verlengd tot 1 juli 2021.

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal vier maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Uitbreiding handelshuurlening naar eventsector

Meer info


Uitstel van betaling en garantieregeling

Alle levensvatbare niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen gedurende maximaal 6 maanden een betalingsuitstel van kapitaalaflossingen vragen aan hun bank voor bestaande kredieten (kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten).

Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) met een maximale looptijd van 12 maanden geldt er een federale garantieregeling, waardoor het voor de ondernemingen in deze crisisperiode makkelijker wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Op 5 juni werd er een nieuw akkoord bereikt met de financiële sector:

 1. Het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten werd verlengd tot eind 2020. Meer informatie.
 2. De bestaande staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten van maximum 1 jaar werd eveneens tot eind dit jaar verlengd door het Koninklijk besluit, dat werd gepubliceerd op 28 september 2020.
 3. De wet van 20 juli 2020 die de juridische basis vormt voor de garantieregeling voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer informatie kan je terugvinden in deze rubriek.

Meer info


Vlaamse Kredietbemiddelaar

Heel wat ondernemers blijken moeilijkheden te ondervinden bij het verkrijgen van steun bij hun bank. De Vlaamse Kredietbemiddelaar staat je bij!


Mobiliseren Spaargeld

Win-winlening

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.

Meer info

Vriendenaandeel

De Vlaamse regering lanceert ook het vriendenaandeel:

 • Zoals bij de winwinlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen.
 • Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan zo tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen.
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
 • Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.
 • De onderneming mag:
  • in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren;
  • dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.

Deze maatregel is nog niet operationeel.

Meer info