Tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch en duurt even lang als vroeger ( drie tot vier weken).

De verlenging van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht tot en met 30 september 2021. 

In 2021 wordt de tijdelijke werkloosheid ook mogelijk gemaakt voor ouders met een kind in quarantaine vanwege corona.

Tijdelijk werkloos gestelde werknemers

  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
  • Bovenop de uitkering € 5,63 per dag erbij (= € 150 per maand).
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal € 2 per dag, betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
  • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Daarnaast wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen € 90 en € 150.


Sectorale Steun

Ook voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt:


Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.


Horeca: regeling Sabam

Auteurs bieden een solidariteitsbijdrage aan horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Meer info

Horeca: FAVV-heffing 2020

Vrijstelling jaarlijkse FAVV-heffing voor horeca en ambulante detailhandel voor het jaar 2020

Meer info: FAVV-brief gericht aan de betrokken operatoren, met daarin de vrijstellingsbedragen


Zelfstandigen in bijberoep

Vermindering van sociale bijdragen

  • Als zelfstandige in bijberoep kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds vóór 31 maart 2020 (de vervaldag van dit kwartaal).

Hinderpremie

    • De Hinderpremie is ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien zij omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer info


Ondersteuning bij online verkopen


Ondersteuning bij online verkopen: Begeleiding en advies over de verschillende manieren om online te verkopen. Het programma start met 5 webinars, georganiseerd door VLAIO, die later ook als video beschikbaar zullen zijn. De eerste webinar zal plaatsvinden op 24 november en ondernemers kunnen deelnemen via www.vlaio.be/jezaakonline.