Sociale contacten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke sociale contacten, maar vergeet elkaar daarom niet. Zoek alternatieven om met elkaar te spreken of elkaar te zien. 
 • Sinds 27 juni mag je 8 personen tegelijkertijd in huis uitnodigen. 
 • In de buitenlucht, vb. in je tuin, mag je met 50 personen samenkomen. Hierbij is het aangewezen zoveel mogelijk de regels van de horeca te volgen en gasten te ontvangen in bubbels van 8, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, met de nodige afstand tussen de gezelschappen. Een huishouden mag een tafel delen.
 • Thuiswerk is aanbevolen.
 • Blijf voorzichtig met fysieke contacten.

Waar spreek je best af?

Spreek het liefst buiten af, in openlucht. Je mag zelf kiezen waar dat is: bij je thuis, in een park ... Op het openbaar domein moet je wel een mondmasker dragen op drukke plekken. Hou ook altijd voldoende afstand van andere sociale bubbels. 

Kan je niet buiten afspreken? Zorg dan dat je de ruimte goed verlucht.

Welke regels gelden er als ik iemand uitnodig bij mij thuis?

Je beperkt best zo veel mogelijk nauwe contacten. Sinds 9 juni mag je binnen in huis maximum 8 personen tegelijkertijd uitnodigen. Hou ook hierbij rekening met de basisregels:

 • Was of ontsmet regelmatig je handen;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand;
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het daarna in een afsluitbare vuilbak;
 • Hoest of nies in je elleboog;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare personen;
 • Nodig niemand uit als je zelf ziek bent.

Erediensten, begrafenissen of huwelijken

Er mogen maximaal 200 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens erediensten als deze binnen doorgaan. Bij erediensten in de buitenlucht mogen er 400 mensen aanwezig zijn.  De bedienaar van de eredienst telt niet mee. Het dragen van een mondmasker is verplicht, net als het houden van een veilige afstand van 1,5 meter. 

Begrafenissen

Er mogen maximaal 200 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens een begrafenis als deze binnen doorgaat. In de buitenlucht mogen er 400 mensen aanwezig zijn. De bedienaar van de dienst telt niet mee. Belangrijk is dat er steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt, iedereen een mondmasker draagt en het lichaam van de overledene niet blootgesteld wordt. Deze regels gelden voor afscheidsplechtigheden in kerken, moskeeën, maar ook in de aula van een crematorium of bij een begrafenisondernemer. 

Koffietafels zijn toegestaan voor 50 personen. Hier gelden dezelfde regels als in de horecasector: max. 8 personen per tafel en 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen. 

Huwelijken

Er mogen maximaal 200 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens indoor burgerlijke huwelijken. In de buitenlucht mogen er 400 mensen aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de dienst tellen niet mee.

Recepties en banketten

Bij het organiseren van een receptie of een banket thuis (binnen), gelden de volgende regels:

 • het huishouden kan maximum acht andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, ontvangen;
 • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de acht personen en is de dienstverlening toegestaan tot 1.00u. De horecaregels zijn sterk aanbevolen (met of zonder professionele cateraar).
 • eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfeesten,… die vrij toegankelijk zijn, en waarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente worden beschouwd als evenementen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen (toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,…). De regels van de horeca worden sterk aanbevolen. 
 • Indoor kunnen dergelijke initiatieven met een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 3000 personen (vanaf 30 juli 2021) te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
 • Outdoor kunnen dergelijke initiatieven voor maximum 5000 personen (vanaf 30 juli 2021), kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.