Sociale contacten

  • Je moet de nauwere contacten met iemand die geen deel uitmaakt van je huishouden zoveel mogelijk beperken. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact (knuffelcontact) met één persoon (buiten het huishouden) per maand.
  • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
  • Je mag iedereen zien die je wil zien, op voorwaarde dat je altijd de veiligheidsafstand van 1,5m respecteert en als dat niet mogelijk is een mondmasker draagt.

Waar spreek je best af?

Spreek het liefst buiten af, in openlucht. Je mag zelf kiezen waar dat is: bij je thuis, in een park ... Op het openbaar domein moet je wel een mondmasker dragen op drukke plekken of wanneer je je in de afgebakende zone in het centrum bevindt. Hou ook altijd voldoende afstand van andere sociale bubbels. 

Kan je niet buiten afspreken? Zorg dan dat je de ruimte goed verlucht.

Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn verboden in de openbare ruimte (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend).

Welke regels gelden er als ik iemand uitnodig bij mij thuis?

Je beperkt best zo veel mogelijk nauwe contacten. Daarom mag je tot eind oktober slechts 4 dezelfde personen gedurende 2 weken, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, in huis ontvangen

Hou ook hierbij rekening met de basisregels:

  • Was of ontsmet regelmatig je handen;
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand;
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het nadien in een afsluitbare vuilbak;
  • Hoest of nies in je elleboog;
  • Wees extra voorzichtig met kwetsbare personen;
  • Nodig niemand uit als je zelf ziek bent.

Erediensten, begrafenissen of huwelijken

Bij erediensten, uitvaartdiensten, of huwelijken: maximum 40personen (update 19/10/2020). 

Als een koffietafel verzorgd wordt door een professionele catering/traiteur is het maximum aantal toegelaten personen 40. Is dit niet het geval, dan valt de koffietafel onder een privésamenkomst en mogen er niet meer dan 4 mensen samen zijn.

Recepties en banketten:

Recepties en banketten, georganiseerd of niet georganiseerd door professionele catering/traiteur kunnen tijdelijk niet doorgaan (t/m 15 november). Deze maatregel zal eind oktober geëvalueerd worden.