Sociale contacten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke sociale contacten, maar vergeet elkaar daarom niet. Zoek alternatieven om met elkaar te spreken of elkaar te zien. 
 • Sinds 9 juni mag je 4 personen tegelijkertijd in huis uitnodigen. 
 • In de buitenlucht, vb. in je tuin, mag je met 50 personen samenkomen. Hierbij is het aangewezen zoveel mogelijk de regels van de horeca te volgen en gasten te ontvangen in bubbels van 4 met de nodige afstand tussen de gezelschappen. 
 • Op openbaar domein geldt de regel van 10. Je mag samenkomen op het openbaar domein in openlucht of bijvoorbeeld wandelen of fietsen, met maximaal 10 mensen tegelijk en zo lang je een veilige afstand bewaart. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.
 • Thuiswerk blijft verplicht. Wel is één terugkeermoment naar de werkvloer per week toegelaten. Er mag nooit meer dan 20 procent van de werknemers tegelijk aanwezig zijn.

Waar spreek je best af?

Spreek het liefst buiten af, in openlucht. Je mag zelf kiezen waar dat is: bij je thuis, in een park ... Op het openbaar domein moet je wel een mondmasker dragen op drukke plekken of wanneer je je in de afgebakende zone in het centrum bevindt. Hou ook altijd voldoende afstand van andere sociale bubbels. 

Kan je niet buiten afspreken? Zorg dan dat je de ruimte goed verlucht.

Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend). Tussen middernacht en 5 uur 's ochtends geldt een samenscholingsverbod voor meer dan 4 personen. (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend)

Welke regels gelden er als ik iemand uitnodig bij mij thuis?

Je beperkt best zo veel mogelijk nauwe contacten. Sinds 9 juni mag je binnen in huis maximum 4 personen tegelijkertijd uitnodigen. In de buitenlucht, vb. in je tuin, mag je met 50 personen samenkomen. Hierbij is het aangewezen zoveel mogelijk de regels van de horeca te volgen en gasten te ontvangen in bubbels van 4 met de nodige afstand tussen de gezelschappen. 

Hou ook hierbij rekening met de basisregels:

 • Was of ontsmet regelmatig je handen;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand;
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het daarna in een afsluitbare vuilbak;
 • Hoest of nies in je elleboog;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare personen;
 • Nodig niemand uit als je zelf ziek bent.

Erediensten, begrafenissen of huwelijken

Er mogen maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens erediensten als deze binnen doorgaan. Bij erediensten in de buitenlucht mogen er 200 mensen aanwezig zijn.  De bedienaar van de eredienst telt niet mee. Het dragen van een mondmasker is verplicht, net als het houden van een veilige afstand van 1,5 meter. 

Begrafenissen

Er mogen maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens een begrafenis als deze binnen doorgaat. In de buitenlucht mogen er 200 mensen aanwezig zijn. De bedienaar van de dienst telt niet mee. Belangrijk is dat er steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt, iedereen een mondmasker draagt en het lichaam van de overledene niet blootgesteld wordt. Deze regels gelden voor afscheidsplechtigheden in kerken, moskeeën, maar ook in de aula van een crematorium of bij een begrafenisondernemer. 

Koffietafels zijn toegestaan voor 50 personen. Hier gelden dezelfde regels als in de horecasector: max. 4 personen per tafel (tenzij één huishouden) en 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen. 

Huwelijken

Er mogen maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens indoor burgerlijke huwelijken. In de buitenlucht mogen er 200 mensen aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de dienst tellen niet mee.

Recepties en banketten

Recepties en banketten georganiseerd door professionele catering/traiteurs mogen binnen doorgaan voor max. 50 personen. Hier gelden dezelfde regels als voor de horecasector: max. 4 personen per tafel (tenzij één huishouden) en 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen.

Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen, op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23.30u eindigen. Ook hier wordt de naleving van de regels van de horeca sterk aanbevolen.