Sociale contacten

  • Beperk zo veel mogelijk fysieke sociale contacten, maar vergeet elkaar daarom niet. Zoek alternatieven om met elkaar te spreken of elkaar te zien. 
  • Elk gezin heeft recht op 2 knuffelcontacten die je tegelijkertijd in huis mag uitnodigen. Beide knuffelcontacten moeten uit hetzelfde huishouden komen. Het is niet toegelaten om ander bezoek in huis te ontvangen. In openlucht (bv. je tuin) geldt de regel van 10.
  • In openlucht geldt de regel van 10. Je mag samenkomen of bijvoorbeeld wandelen of fietsen, met maximaal 10 mensen tegelijk en zo lang je een veilige afstand bewaart. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.

Waar spreek je best af?

Spreek het liefst buiten af, in openlucht. Je mag zelf kiezen waar dat is: bij je thuis, in een park ... Op het openbaar domein moet je wel een mondmasker dragen op drukke plekken of wanneer je je in de afgebakende zone in het centrum bevindt. Hou ook altijd voldoende afstand van andere sociale bubbels. 

Kan je niet buiten afspreken? Zorg dan dat je de ruimte goed verlucht.

Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend). Tussen middernacht en 5 uur 's ochtends geldt een samenscholingsverbod voor meer dan 3 personen. (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend)

Welke regels gelden er als ik iemand uitnodig bij mij thuis?

Je beperkt best zo veel mogelijk nauwe contacten. Daarom mag je binnen in huis enkel je 2 knuffelcontacten uitnodigen. De twee knuffelcontacten moeten tot hetzelfde huishouden behoren. In de buitenlucht (bv. je tuin) geldt de regel van 10.

Hou ook hierbij rekening met de basisregels:

  • Was of ontsmet regelmatig je handen;
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand;
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het daarna in een afsluitbare vuilbak;
  • Hoest of nies in je elleboog;
  • Wees extra voorzichtig met kwetsbare personen;
  • Nodig niemand uit als je zelf ziek bent.

Erediensten, begrafenissen of huwelijken

Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens erediensten. De bedienaar van de eredienst telt niet mee. Het dragen van een mondmasker is verplicht, net als het houden van een veilige afstand van 1,5 meter. De dienst moet buiten georganiseerd worden op plaatsen die daarvoor bestemd zijn.

Begrafenissen:

Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens een begrafenis. De bedienaar van de dienst telt niet mee. Belangrijk is dat er steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt, iedereen een mondmasker draagt en het lichaam van de overledene niet blootgesteld wordt. Deze regels gelden voor afscheidsplechtigheden in kerken, moskeeën, maar ook in de aula van een crematorium of bij een begrafenisondernemer. 

Koffietafels zijn niet toegestaan.

Huwelijken:

Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn tijdens burgerlijke huwelijken.  Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de dienst tellen niet mee.

Recepties en banketten:

Recepties en banketten, georganiseerd of niet georganiseerd door professionele catering/traiteur, kunnen tijdelijk niet doorgaan.