Sociale contacten

  • Beperk zo veel mogelijk fysieke sociale contacten maar vergeet elkaar daarom niet. Zoek alternatieven om met elkaar te spreken of elkaar te zien. 
  • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen wel maar 1 knuffelcontact tegelijkertijd thuis uitnodigen. Het is niet toegelaten om ander bezoek in huis te ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar ook niet tegelijkertijd.
  • Dit knuffelcontact blijft dezelfde persoon tot en met zondag 13 december.
  • In openlucht blijft de regel van 4 gelden (1+3). Je mag dus samenkomen of bijvoorbeeld wandelen of fietsen, met maximaal 4 mensen tegelijk en zo lang je een veilige afstand bewaart.

Waar spreek je best af?

Spreek het liefst buiten af, in openlucht. Je mag zelf kiezen waar dat is: bij je thuis, in een park ... Op het openbaar domein moet je wel een mondmasker dragen op drukke plekken of wanneer je je in de afgebakende zone in het centrum bevindt. Hou ook altijd voldoende afstand van andere sociale bubbels. 

Kan je niet buiten afspreken? Zorg dan dat je de ruimte goed verlucht.

Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn verboden in de openbare ruimte (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend).

Welke regels gelden er als ik iemand uitnodig bij mij thuis?

Je beperkt best zo veel mogelijk nauwe contacten. Daarom mag je en met 13 december enkel je knuffelcontact uitnodigen en dit in beurtrol met de knuffelcontacten van de andere gezinsleden m.a.w. de knuffelcontacten mogen nooit samen in huis zijn.

Hou ook hierbij rekening met de basisregels:

  • Was of ontsmet regelmatig je handen;
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand;
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het nadien in een afsluitbare vuilbak;
  • Hoest of nies in je elleboog;
  • Wees extra voorzichtig met kwetsbare personen;
  • Nodig niemand uit als je zelf ziek bent.

Erediensten, begrafenissen of huwelijken

Gebedshuizen mogen openblijven, maar er mogen geen erediensten plaatsvinden. Je mag er samenkomen met maximaal 4 personen, met een mondmasker en op een veilige afstand.

Begrafenissen:

Er mogen nog maximaal 15 mensen aanwezig zijn tijdens een begrafenis. Belangrijk is dat er steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt, iedereen een mondmasker draagt en het lichaam van de overledene niet blootgesteld wordt. Deze regels gelden voor afscheidsplechtigheden in kerken, moskeeën, maar ook in de aula van een crematorium of bij een begrafenisondernemer. 

Koffietafels zijn tot en met 13 december niet toegestaan.

Huwelijken:

Bij huwelijken mogen nog enkel het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand aanwezig zijn. 

Recepties en banketten:

Recepties en banketten, georganiseerd of niet georganiseerd door professionele catering/traiteur, kunnen tijdelijk niet doorgaan (t/m 13 december).